Miesięczna odpłatność za przedszkole

Opłaty za świadczenia przedszkola płatne są z góry, w trzech, wyznaczonych terminach, jednak nie później niż do 15 każdego miesiąca.

Wpłaty należy dokonywać w kasie przedszkola.

  • Opłata za żywienie 6,00 zł. dziennie: w tym obiad 3,00 zł., śniadanie 1,80 zł., podwieczorek 1,20 zł.
  • Podstawa programowa od 7:30 do 12:30 – bezpłatna.
  • Opłata za świadczenia przedszkola w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego: 1 zł.
  • Opłata za Radę Rodziców.

Z opłaty za usługę przedszkolną zwolnieni są rodzice dzieci 6 – letnich, które od września danego roku szkolnego rozpoczynają roczne przygotowanie szkolne.

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.