Ramowy Rozkład Dnia

Organizację pracy przedszkola określa
Ramowy Rozkład Dnia
ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców


600 – 750 schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne, praca indywidualna,
praca w małych grupach,
750 – 800 przygotowanie do śniadania (czynności samoobsługowe, higieniczne, organizacyjne),
800 – 830 śniadanie,
830 – 1130 zabawy dowolne wynikające z własnej aktywności dzieci
prace organizacyjne, porządkowo – gospodarcze
zabawy integrujące grupę
zajęcia edukacyjne, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela z uwzględnieniem różnej aktywności dzieci: słownej, muzycznej, plastycznej, technicznej, ruchowej
pobyt na świeżym powietrzu: gry i zabawy ruchowe; zajęcia sportowe; obserwacje przyrodnicze; prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; spacery
1130 – 1145 szatnia, zabiegi higieniczne, udział dyżurnych w przygotowaniu do obiadu,
1145 – 1215 obiad,
1215 – 1345 wypoczynek, zajęcia ciche, gr. I i II leżakowanie,
zajęcia rozszerzające podstawę programową: nauka języka angielskiego, taniec towarzyski,
1345 – 1400 zabawa ruchowa, zabiegi higieniczne, przygotowanie do podwieczorku,
1400 – 1430 podwieczorek,
1430 – 1700 rozchodzenie się dzieci, zabawy wg własnych zainteresowań,
zajęcia indywidualne, korekcyjno – kompensacyjne.

Na podstawie Ramowego Rozkładu Dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.