Grupa I – Grzeczne Misie

ZADANIA WYCHOWAWCZO – EDUKACYJNE W GRUPIE I
KWIECIEŃ 2020

Drodzy Rodzice

W kwietniu  nasza praca edukacyjno- wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

  • Tydzień z Janem Brzechwą
  • Wielkanocne tradycje
  • Gniazda i gniazdeczka
  • Nasza przedszkolna orkiestra
  • Ja – Polak, ja – Europejczyk

Planowanie osiągnięcia dziecka:

Odczytuje pozawerbalne środki wyrazu.
Wypowiada się spontanicznie.
Wie, czym zajmują się pisarze i poeci.
Słucha z uwagą nauczyciela.
Wykonuje eksperymenty graficzne z użyciem tuszu kreślarskiego.
Nawleka koraliki na żyłkę.
Tworzy samodzielnie wzór.
Dba o porządek w miejscu pracy.
Zna wyposażenie pracowni krawieckiej.
Wie, na czym polega praca krawcowej lub krawca.
Szereguje wydarzenia w porządku chronologicznym.
Używa słów: „przedtem”, „teraz”, „potem”.
Układa obrazek z papierowych kół.
Opisuje wygląd wybranych ptaków.
Odtwarza prosty rytm.
Współpracuje z rówieśnikami przy wykonywaniu zadania.
Formuje z masy „gniazdo”.
Rozwija ekspresję twórczą.
Formuje, łączy i ozdabia kolorowymi piórkami plastelinowe kulki.
Rozpoznaje i nazywa polskie symbole narodowe.
Wie, że należy szanować symbole narodowe.

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.