Grupa I – Miłe Misie

ZADANIA WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE GR. I
CZERWIEC 2018

Kochani Rodzice!

Przed nami ostatni miesiąc wspólnej zabawy i nauki w tym roku szkolnym. Już teraz zapraszamy Państwa na Festyn Rodzinny, który odbędzie się 21 czerwca br. (czwartek).

W czerwcu nasza praca edukacyjno – wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

 • Tydzień dziecka

 • Ile nóg ma stonoga?

 • Słoneczne lato

 • Jedziemy na wakacje

Planowane osiągnięcia dziecka:

 • Współdziała podczas zabawy.

 • Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych.

 • Opisuje wygląd dzieci z różnych stron świata- stara się znaleźć podobieństwa.

 • Dostrzega szczegóły obrazka i potrafi łączyć je w pary według określonego kryterium.

 • Nazywa i wskazuje części ciała: noga, ręka, głowa, szyja, brzuch, plecy.

 • Stara się wycinać określone kształty nożyczkami.

 • Komponuje wyklejankę typu kolaż z wyciętych elementów.

 • Liczy i porównuje liczebność zbiorów w zakresie minimum 3.

 • Używa liczebników głównych w naturalnych sytuacjach.

 • Porównuje liczebność zbiorów: dużo, mało, tyle samo.

 • Dzieli zbiór na podzbiory.

 • Wypowiada się na temat zmian zachodzący w przyrodzie.

 • Nazywa typowe zjawiska atmosferyczne: pada deszcz, świeci słońce, burza, wieje wiatr.

 • Rozpoznaje i nazywa środowiska przyrodnicze z najbliższego otoczenia.

 • Przestrzega podstawowych zasad szanowania przyrody: nie zrywa roślin, wie, że w lesie należy zachować ciszę.

 • Opisuje charakterystyczne cechy krajobrazu górskiego.

 • Rozumie pojęcie wakacje i prawidłowo stosuje je w wypowiedziach.

Konsultacje z rodzicami odbędą się w dniu: 11.06.2018 w godz. 16.00-16.30.

Ważne daty w czerwcu:

13.06.2018 – Wycieczka – wyjazd na Kaszuby do farmy strusi w Kniewie.

21.06.2018 – Święto Przedszkola – Festyn Rodzinny, pożegnanie przedszkola przez najstarszych przedszkolaków.

Nauczyciele gr. I

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.