Grupa I – Sprytne Misie

Drodzy Rodzice!

Kwiecień swoją nazwę zawdzięcza kwitnieniu kwiatów i rozbudzeniu przyrody. Coraz wyższa temperatura, dłuższe dni i miła oku zieleń wabi na przechadzki. Zachęcam, by cały miesiąc stał się czasem do rodzinnych spotkań, spacerów, zabaw i rozmów – nie tylko z okazji Świat Wielkanocnych.

W marcu nasza praca edukacyjno-wychowawcza skupi się na następujących tematach:

Nigdy nie bój się lekarza, gdy choroba się przydarza
Na wsi zawsze jest wesoło, tyle pól i zwierząt wkoło
Wielkanocne to pisanki, wyklejanki, malowanki
Stop! Zabraniam! Zakazuję! Śmieci w worki się pakuje!
Mały obywatel

Planowane zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • Wyrabianie nawyków prozdrowotnych.
 • Zdyscyplinowanie i dbałość o zdrowie własne i innych członków społeczności przedszkolnej
 • Rozwijanie świadomości wartości zdrowia i konieczności dbania o nie
 • Podkreślanie roli właściwego odżywiania się
 • Rozumienie potrzeby dbania o zęby i leczenia ich
 • Uświadomienie konieczności szukania pomocy u lekarza w razie choroby
 • Zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim podwórk.
 • Zapoznanie z rodzinami zwierząt, domami, w jakich mieszkają wybrane zwierzęta
 • Określanie korzyści płynących z hodowli zwierząt dla człowieka
 • Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze świętami wielkanocnymi
 • Zapoznanie z rozwojem kurczątka oraz budową jajka
 • Przybliżenie tradycji wypieków wielkanocnych, zwrócenie uwagi na charakterystyczne ciasta
 • Kształtowanie szacunku dla przyrody w jej naturalnej formie
 • Dostarczanie wiedzy o zagrożeniach środowiska i sposobach ochrony
 • Wyrabianie nawyków dbałości o czystość i porządek otoczenia
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat
 • Kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji;
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych;

Ważne daty w marcu:

04.IV. Dzień książki dla dzieci
06.IV. Kiermasz Wielkanocny
21.IV. Święta Wielkanocne

Konsultacje indywidualne Urszula Janusz 08.04.2019 od godz.13.00

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.