Grupa I – Grzeczne Misie

ZADANIA WYCHOWAWCZO – EDUKACYJNE W GRUPIE I
STYCZEŃ 2020

Drodzy Rodzice

W styczniu nasz praca edukacyjno- wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

  • TANIEC NIEJEDNO MA IMIĘ
  • BEZPIECZNA ZIMA
  • KTO JEST KIM, CZYLI RODZINNE ZAGADKI
  • DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Planowanie osiągnięcia dziecka:

Aktywnie uczestniczy w zabawach tematycznych.
Dostrzega sposób funkcjonowania rodziny wielopokoleniowej z babcią i dziadkiem.
Opowiada o swojej rodzinie.
Poznanie zwyczajów i tradycji związanych z Dniem Babci i Dziadka
Wyrażanie słowami uczuć do babci i dziadka.
Swobodnie biega z rękami wyciągniętymi na boki.
Przeprowadza analizę wzrokową zdjęć.
Czeka na swoją kolej.
Wskazuje zdjęcia niepasujące do opisów.
Podejmuje próbę odtworzenia portretu swojej rodziny.
Rozróżnia kolory.
Dba o estetykę pracy.
Utrzymuje porządek w miejscu pracy.
Słucha uważnie zdań wypowiadanych przez nauczyciela.
Powtarza rymowankę z zachowaniem rytmu.
Wodzi wzrokiem we wskazanych kierunkach.
Kontroluje siłę wydechu podczas ćwiczenia oddechowego.
Zdobywa nowe doświadczenia plastyczne.
Poszerza swój słownik o pojęcia związane z aktywnościami zimowymi.
Wykorzystuje gesty do przedstawienia określonej czynności.

WAŻNE DATY:

  • 8.01.2020 (środa ) Rodzinne kolędowanie godz. 16:00
  • 14.01.2020 (środa) Bal karnawałowy godz.9:00
  • 30.01.2020(czwartek) Dzień babci i dziadka

Konsultacje dla rodziców odbędą się 16.01.2020 (czwartek) w godz.16:00-16:30.

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.