Grupa I – Grzeczne Misie

ZADANIA WYCHOWAWCZO – EDUKACYJNE W GRUPIE I
MAJ 2020

Drodzy Rodzice,

w maju  nasza praca edukacyjno – wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

 • Na wiejskim podwórku
 • Owocowy zawrót głowy
 • Idziemy do zoo
 • Aktywna rodzina

Planowanie osiągnięcia dziecka:

 • rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki zwierząt hodowlanych,: krowa, koń, kura
 • uważnie słucha krótkich utworów literackich
 • zadaje pytania do treści wysłuchanego tekstu
 • wypowiada się na temat treści opowiadania
 • rozpoznaje i naśladuje głosy wybranych zwierząt hodowlanych
 • stara się ostrożnie korzystać z książek i odkłada je na miejsce
 • maszeruje przy akompaniamencie tamburynu
 • reaguje na sygnał
 • maszeruje z woreczkiem gimnastycznym
 • wykonuje polecenia nauczyciela
 • rozwija sprawność ruchową
 • wspina się na palce
 • naśladuje wskazane ruchy
 • rozpoznaje i nazywa wybrane owoce.
 • podejmuje próbę segregowania według podanej cechy
 • grupuje obrazki według podanych kryteriów
 • uważnie ogląda prezentację
 • wypowiada się na temat jej treści
 • rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki zwierząt egzotycznych
 • potrafi współdziałać podczas zabawy
 • wie, że każdy człowiek ma silne strony
 • buduje poczucie własnej wartości
Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.