Grupa I – Sprytne Misie

Drodzy Rodzice!

Czerwiec kończy pierwszy etap wspólnej, przedszkolnej przygody. W ciągu dziecięciu miesięcy staliśmy się prawdziwymi przedszkolakami, spokojnie rozstajemy się z Wami oraz jesteśmy ciekawi otaczającego nasz świata.               

W czerwcu nasza praca edukacyjno-wychowawcza skupi się na następujących tematach:

Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany – tydzień dziecka
Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści
Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

Planowane zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze:

 • Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka.
 • Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez ogladanie przedstawień i czytanie opowiadań.
 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne.
 • Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa.
 • Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego – egzotycznego.
 • Ćwiczenia ortofoniczne rozwijające mięśnie narządów mowy.
 • Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym.
 • Wspieranie samodzielnych twórczych działań dzieci.
 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samodzielne.
 • Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów.
 • Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań.
 • Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji.

Ważne daty w czerwcu:

03.- 07.VI Tydzień dziecka

18.VI.  Festyn rodzinny i zakończenie roku przedszkolnego

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.