Grupa I – Miłe Misie

ZADANIA WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE GR. I
KWIECIEŃ 2018

Drodzy Rodzice!

Kwiecień – plecień bo przeplata, trochę zimy, trochę lata”.

Zima już za nami, więc wszyscy z niecierpliwością oczekujemy tych pierwszych ciepłych promieni słońca i dłuższych dni, które pozwolą nam rozpocząć wiosenne porządki w przydomowych ogrodach oraz dadzą możliwość czerpania radości i przyjemności z coraz dłuższych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.

W kwietniu nasza praca edukacyjno- wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

 • Wiosenne porządki
 • Dzień i noc
 • Mali ekolodzy
 • Kolorowe witaminy

Planowane osiągnięcia dziecka:

 • rozumie, że rośliny należy pielęgnować
 • wie, jak należy ubrać się odpowiednio do pogody
 • rozumie pojęcia określające położenie przedmiotów w przestrzeni: wysoko, nisko, obok, na, pod, za, przed i ich używa
 • zna stałe następstwo dnia i nocy
 • zna i nazywa wybrane zwierzęta aktywne w nocy
 • wie, że odpady można segregować
 • zna kolor co najmniej jednego pojemnika i wie, jakie odpady można do niego wrzucać
 • rozumie potrzebę dbania o ład i porządek w najbliższym otoczeniu
 • wie, jakie znaczenie ma woda dla człowieka i przyrody
 • zna czynniki wpływające na zdrowie człowieka: jedzenie warzyw i owoców, zabawy na powietrzu, poobiedni odpoczynek
 • potrafi przygotować kanapkę wg zasad zdrowego odżywiania
 • spożywa posiłek przy stole, zachowując czystość w miejscu jedzenia
 • potrafi zaśpiewać łatwe 2-zwrotkowe piosenki
 • dostrzega, co powtarza się w szeregu ułożonych przedmiotów i kontynuuje występujące w danym układzie regularność poprzez dokładanie
 • słucha krótkich utworów literackich, wypowiada się na ich temat
 • jest otwarte na nowe doświadczenia plastyczne

Ważne daty:

 • 04.04 Dzień książki dla dzieci

Konsultacje z rodzicami odbędą się w dniu: 18.04.2018 w godz. 16.00 – 16.30.

Nauczyciele gr. I

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.