Grupa I – Dobre Misie

ZADANIA WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE GR. I
PAŹDZIERNIK 2020

Drodzy Rodzice!

W październiku nasza praca edukacyjno-wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

 • Jesień w ogrodzie
 • Życie zwierząt w jesiennym lesie
 • Co robią ptaki jesienią?
 • Jesienna pogoda

Planowane cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • wdrażanie do zachowania porządku w miejscu zabawy;
 • wdrażanie do zgodnych zabaw zespołowych oraz współdziałania w zabawie;
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego treści;
 • poszerzanie wiadomości nt. warzyw, utrwalenie nazw niektórych warzyw;
 • rozwijanie logicznego myślenia podczas rozwiązywania zagadek;
 • doskonalenie procesów analizy i syntezy wzrokowej, utrwalenie nazw kolorów;
 • dostrzeganie zamian zachodzących jesienią, zwracanie uwagi na kolorystkę otoczenia przyrodniczego;
 • rozwijanie sprawności manualnej, poszerzanie umiejętności plastycznych –stemplowanie;
 • poszerzanie wiadomości nt. zwierząt leśnych i ich zwyczajów;
 • poszerzanie kompetencji matematycznych, umiejętności przeliczania i porównywania ilości, posługiwania się określeniami mniej, więcej;
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania wg podanej cechy, segregowanie warzyw i darów lasu;
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, poznanie niektórych ptaków żyjących w Polsce, poszerzanie wiadomości nt. zwyczajów ptaków;
 • kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się określeniami wysokonisko;
 • umuzykalnienie dzieci; zachęcanie do nauki i śpiewania piosenek, doskonalenie poczucia rytmu;
 • rozwijanie umiejętności ilustrowania ruchem treści piosenki;
 • poszerzanie wiadomości nt. zjawisk pogodowych;
 • uwrażliwienie dzieci na odpowiedni ubiór stosowny do pogody;
 • poszerzanie wiadomości nt. form spędzania czasu w czasie deszczu;
 • utrwalenie pojęć określających położenie w przestrzeni na, obok, pod;
 • rozwijanie sprawności fizycznej, ćwiczenie reakcji na sygnał dźwiękowy;
 • poszerzanie umiejętności technicznych, rozwijanie inwencji twórczej.

Konsultacje telefoniczne z rodzicami odbędą się 14.10.2020r. w godz.11:00-12:00.
Proszę o wcześniejsze zgłoszenie (e-mail) chęci udziału w konsultacjach.

Nauczyciele grupy I

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.