Grupa II – Dobre Misie

 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE GR. II
LISTOPAD 2017

Kochani Rodzice!

W listopadzie  nasza praca edukacyjno- wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

 • Kap, kap, kap
 • Jakie to ciekawe
 • Nasze zwierzaki
 • Idę z misiem do przedszkola

Planowane osiągnięcia dziecka:

 • Rozumie pojęcie: prognoza pogody
 • Rozumie symboliczny zapis pogody
 • Umie opisać pogodę za oknem
 • Nazywa i rozpoznaje zjawiska atmosferyczne
 • Wie, jakie warunki są potrzebne zwierzętom do życia
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki ptaków występujących w najbliższej okolicy
 • Zna pojęcie: schronisko dla zwierząt
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach grafomotorycznych
 • Wykazuje płynność i dokładność ręki w trakcie wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych
 • Rozwiązuje zagadki słowne
 • Układa zdania
 • Dzieli zdania na wyrazy
 • Stosuje pojęcie: para
 • Przelicza w zakresie 3
 • Dostrzega różnice między przedmiotami
 • Stosuje określenia: mały, duży, nad, pod, obok
 • Swobodnie posługuję się dostępnymi materiałami plastycznymi
 • Potrafi formować zwierzęta z plasteliny

Ważne daty:

 • 16.11.2017 Dzień otwarty przedszkola w godz. 7.30-12.30
 • 24.11.2017 Dzień Pluszowego Misia

Konsultacje z rodzicami odbędą się 14.11.2017 tj. wtorek w godz. 16.10-16.40.

Patrycja Cholch
Ilona Pigońska