Grupa II – Miłe Misie

 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE DLA GRUPY II
LUTY 2019 r.

Drodzy Rodzice!
Mamy już luty. W tym miesiącu od 11 rozpoczynają się ferie zimowe. Niektóre dzieci z rodzicami wyjeżdżają w góry, aby tam uprawiać sporty zimowe, cieszyć się śniegiem, trochę odpocząć. Zima w naszym regionie w tym roku jest łagodna, do tej pory mieliśmy nieduże opady śniegu. Mamy nadzieję, że i u nas spadnie więcej śniegu i będziemy mogli spędzać czas na zabawach zimowych w ogrodzie przedszkolnym.
W lutym nasza praca skupi się wokół następujących tematów kompleksowych:
1. Gdynia – moje miasto;
2. Bajki, baśnie, legendy;
3. W dawnych czasach;
4. Wynalazki;
Ogólne cele wychowawczo – dydaktyczne:
• Rozwijanie poczucia więzi dzieci ze swoim miastem.
• Zapoznanie dzieci z symbolami naszego miasta: herb, flaga.
• Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych bohaterów literackich.
• Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanej legendy.
• Kształtowanie umiejętności odtwarzania zapamiętanych informacji.
• Kształtowanie postawy aktywnego i kulturalnego odbiorcy sztuki teatralnej i filmowej.
• Rozwijanie umiejętności kontrolowania tonu i głośności mówienia.
• Rozbudzenie zainteresowania książką, literaturą dla dzieci.
• Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
• Rozbudzanie fantazji i wyobraźni.
• Rozwijanie umiejętności teatralnych.
• Zilustrowanie utworu literackiego za pomocą przedstawienia kukiełkowego.
• Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanych cech.
• Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami.
• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat własnych emocji i rozpoznawania różnych emocji .
• Usprawnianie aparatu oddechowego.
• Kształtowanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych.
• Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
• Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego ze światem dinozaurów.
• Rozbudzanie ciekawości badawczej.
• Poznawanie rożnych form ekspresji artystycznej – rysowania węglem.
• Usprawnianie narządów artykulacyjnych.
• Rozwijanie pomysłowości dzieci.
• Rozwijanie umiejętności utrzymywania równowagi.
• Kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów w zbiorach i określania, w którym jest mniej, więcej i tyle samo.
• Wzbogacenie zasobu słownictwa związanego z podróżowaniem, środkami transportu.
• Kształtowanie umiejętności układania rytmów z figur geometrycznych.
• Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.
• Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
• Rozwijanie pomysłowości i aktywności twórczej.
• Wdrażanie do umiejętności zakończenia rozpoczętej pracy – przełamywanie barier typu „nie umiem”.

Konsultacje w miesiącu lutym odbędą się 14.02. 2019 r. w godz. od 16.00 do 16.30.

Nauczycielki grupy II

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.