Grupa II – Dobre Misie

 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO-KSZTAŁCĄCE GR. II
KWIECIEŃ 2018

„Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata.”

Najbardziej pogodowo zmiennym miesiącem w roku jest kwiecień. W tym miesiącu pogoda może być zarówno zimowa (mróz i śnieg) jak i w pełni wiosenna.

Z utęsknieniem czekamy na ciepłe, słoneczne dni. Cieszymy się, że przyroda budzi się z zimowego snu.

Kochani Rodzice!

W kwietniu nasza praca edukacyjno – wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

 • Malujemy pisanki
 • Dzień i noc
 • Kodeks małego ekologa
 • Dbamy o zdrowie

Planowane osiągnięcia dziecka:

 • zna niektóre tradycje związane ze świętami wielkanocnymi
 • rozumie, że ważne jest uczestniczenie w uroczystościach rodzinnych, wyczuwa ich nastrój i opowiada o ich przebiegu
 • dostrzega potrzeby oraz pragnienia swoje i innych; potrafi je wyrazić w formie życzeń
 • samodzielnie przeprowadza proste doświadczenia
 • prowadzi obserwacje ukierunkowane obiektów przyrodniczych
 • grupuje przedmioty według określonych kryteriów
 • jest zainteresowane zagadnieniami związanymi ze stałym następstwem dnia i nocy
 • rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne
 • nazywa i rozpoznaje niektóre gatunki zwierząt żyjących w Polsce, wypowiada się na temat ich wyglądu oraz środowiska życia
 • dzieli wyrazy na sylaby
 • jest zainteresowane otaczającym światem przyrody i rozumie, że nie należy jej niszczyć
 • rozumie, że czynności dnia codziennego mogą wpływać na ochronę środowiska
 • zna i przejawia zachowania, które wpływają na ochronę środowiska
 • rozumie, jakie jest znaczenie wody w przyrodzie
 • rozumie znaczenie dbania o zdrowie
 • zna sposoby dbania o zdrowie i higienę osobistą
 • dostrzega, w miarę swoich możliwości, prawidłowości i zależności pomiędzy odżywianiem a utrzymaniem zdrowia

Ważne daty:

 • 04.2018 Dzień książki dla dzieci

Konsultacje z rodzicami odbędą się w dniu: 11.04.2018 w godz. 16.00-16.30

Nauczyciele gr. II

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.