Grupa II – Dobre Misie

 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO-KSZTAŁCĄCE GR. II
CZERWIEC 2018

Kochani Rodzice! 

Przed  nami  ostatni  miesiąc  wspólnej  zabawy i  nauki w tym roku szkolnym. Już teraz serdecznie zapraszamy Państwa na Festyn Rodzinny, który odbędzie się 21 czerwca br. (czwartek).

 W czerwcu nasza praca edukacyjno – wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

 • Dzień Dziecka.
 • Co w trawie piszczy?
 • Bezpieczne wakacje.
 • Pożegnanie przedszkola.

Planowane osiągnięcia dziecka:

 • zna swoje prawa i szanuje prawa innych dzieci, wykazuje się tolerancją
 • dostrzega i akceptuje różnice między ludźmi
 • zna i rozumie pojęcie długości
 • potrafi zmierzyć długość za pomocą dowolnych jednostek miary
 • potrafi dzielić wyrazy na sylaby
 • interesuje się życiem zwierząt
 • rozróżnia wybrane gatunki zwierząt i je nazywa
 • rozpoznaje i nazywa niektóre zjawiska atmosferyczne
 • rozpoznaje charakterystyczne cechy lata
 • orientuje się w przestrzeni, umie stosować określenia: w prawo, w lewo, w bok, do przodu, do tyłu
 • zna zasady postępowania w obliczu niebezpieczeństwa – powiadomienie dorosłych, telefony alarmowe
 • pamięta swój adres zamieszkania
 • poznaje różne regiony polski i próbuje umiejscowić je na mapie
 • rozpoznaje na ilustracjach cechy charakterystyczne danego regionu

Ważne daty:

 • 06.2018 Wycieczka – wyjazd na Kaszuby do farmy strusi w Kniewie
 • 06.2018 Święto Przedszkola – Festyn Rodzinny, pożegnanie przedszkola przez najstarszych przedszkolaków

Konsultacje z rodzicami odbędą się w dniu: 14.06.2018 w godz. 16.00-16.30

Nauczyciele gr. II

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.