Grupa II – Grzeczne Misie

ZADANIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE GR. II
PAŹDZIERNIK 2020

Kochani Rodzice !

W październiku nasza praca edukacyjno- wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

 • IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT
 • JESIENNA PRZYRODA
 • KOSZYK PANI JESIENI
 • SKARBY JESIENI

Planowane cele wychowawczo- dydaktyczne:

 • poznanie wartości „pracowitości”,
 • rozwijanie funkcji komunikatywnej języka,
 • zapoznanie z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni,
 • ćwiczenie pamięci,
 • uwrażliwianie na piękno jesiennej przyrody,
 • poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew: dębu, klonu, kasztanowca,
 • rozwijanie kompetencji matematycznych,
 •  doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1–3,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • doskonalenie sprawności fizycznej,
 • wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas ćwiczeń i zabaw,
 • poznanie nazw i wyglądu niektórych grzybów,
 • rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych,
 • poszerzanie wiedzy na temat wartości jaką jest pracowitość,
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
 • rozwijanie pozytywnych cech charakteru (pracowitości),
 • wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • poznawanie zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy,
 • rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i przeliczania przedmiotów,
 • rozwijanie ekspresji, wrażliwości i pamięci muzycznej,
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
 • wzbogacanie doświadczeń sensorycznych,
 • motywowanie do zdobywania samodzielnych doświadczeń,
 • rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,
 • poznanie nowej wartości „uprzejmości”,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat,
 • zachęcanie do bycia uprzejmym we wzajemnych relacjach,
 • poznanie wybranych owoców rosnących w sadzie,
 • poznanie nazw wybranych drzew owocowych (jabłoń, grusza, śliwa),
 • wdrażanie do zgodnej współpracy,
 • poznanie sposobu przygotowywania niektórych przetworów owocowych,
 • zachęcanie do zdrowego odżywiania się i częstszego spożywania owoców i warzyw,
 • poszerzanie wiadomości na temat uprzejmości,
 • rozwijanie pozytywnych cech charakteru (uprzejmość),

Konsultacje telefoniczne (725-269-781) dla rodziców odbędą się 08.10.2020r. w godz. 12:00-13:00. Prosimy, o wcześniejsze zgłoszenie (e-mail) chęci udziału w konsultacjach. 

Nauczyciele grupy:
Paulina Niewiadomska , Anna Kiszkurno

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.