Grupa II – Sprytne Misie

„Wszystkiego, co naprawdę muszę wiedzieć,
o tym jak żyć, co robić i jak się w życiu odnaleźć,
nauczyłem się w przedszkolu.
Mądrość nie znajdowała się na szczycie akademickiej góry,
ale właśnie tam, u podnóża zjeżdżalni, w piaskownicy.”

Robert Fulghum

Kochani Rodzice!

Kwiecień – plecień co przeplata trochę zimy, trochę lata, ale my czekamy z wielką niecierpliwością na przyjście tej prawdziwej, ciepłej i słonecznej pogody. Liczymy, że nastąpi to już wkrótce i na długo.

W kwietniu nasza praca skupi się wokół następujących zagadnień tematycznych, a celem naszych oddziaływań edukacyjno – wychowawczych w tym miesiącu będzie:

Praca rolnika

 • Porównywanie środowiska wiejskiego i miejskiego – wskazywanie podobieństw i różnic w zabudowie, czynnościach ludzi;
 • Poznawanie czynności, jakie wykonuje w swojej pracy rolnik;
 • Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku na wsi;
 • Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta.

Wielkanoc

 • Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi;
 • Wdrażanie do podtrzymywania tradycji świątecznych;
 • Utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych;
 • Rozwijanie umiejętności składania życzeń.

Mali strażnicy przyrody

 • Poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach;
 • Rozumienie konieczności sortowania odpadów;
 • Rozumienie konieczności szanowania wody, niemarnowania jej;
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość Ziemi.

Tajemnice książek

 • Rozbudzenie w dziecku zainteresowania książką i czytaniem;
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionej książki;
 • Poszerzanie wiedzy dzieci o zawodach: pisarz, grafik, redaktor, drukarz;
 • Poszerzenie słownika dzieci o pojęcie księgarnia;

Polska to mój dom

 • Rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”;
 • Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi;
 • Kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych.

Dzieci i nauczyciele grupy

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.