Grupa II – Miłe Misie

 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO- KSZTAŁCĄCE GR. II
GRUDZIEŃ 2018

Kochani Rodzice!
W miesiącu grudniu nasza praca edukacyjno – wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:
1. Grudniowe życzenia.
2. Kim będę, gdy dorosnę?
3. Święta za pasem.
4. Świąteczne tradycje.
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
• Kształtowanie umiejętności mówienia o swoich pragnieniach i potrzebach.
• Zapoznanie dzieci z zadaniami i funkcjami urzędu pocztowego.
• Wdrażanie dzieci do posługiwania się adresem.
• Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat zwyczajów związanych ze świętami.
• Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci o wyrazy związane z pracą krawcowej i krawca.
• Kształtowanie u dzieci umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej.
• Budzenie szacunku dzieci dla pracy ludzi z różnych zawodów.
• Kształtowanie u dzieci umiejętności i nawyku sprzątania po sobie.
• Kształtowanie u dzieci umiejętności grupowania obiektów według podanej cechy.
• Zapoznanie dzieci z tradycją ozdabiania choinki.
• Zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami Bożonarodzeniowymi.
• Utrwalenie wiedzy dzieci na temat zwyczajów i tradycji Bożonarodzeniowych.
• Kształtowanie u dzieci umiejętności formułowania życzeń świątecznych.
• Kształtowanie umiejętności wspólnego śpiewania.
• Kształtowanie szybkiej reakcji na sygnały słowne oraz muzyczne.
• Wspieranie dzieci przy wyrabianiu odwagi i śmiałości scenicznej.
• Kształtowanie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
• Kształtowanie u dzieci poczucia jedności i wspólnego dążenia do wyznaczonego celu.
Ważne daty:

06.12.2018 – Mikołajki,
20.12.2018 – Wigilia przedszkolna. Jasełka w wykonaniu dzieci z grupy IV,
25-26.12.2018 – Święta Bożego Narodzenia – Dni wolne,

Konsultacje odbędą się 13.12.2018 (czwartek) w godzinach 16:00 – 16:30

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.