Grupa II – Miłe Misie

 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE DLA GRUPY II
CZERWIEC 2019 r.

Drodzy Rodzice!

Czerwiec to ostatni miesiąc naszej zabawy i nauki w przedszkolu. Już niedługo wakacje i upragniony odpoczynek, na który wszyscy czekamy. W czerwcu świętować będziemy Dzień Dziecka. Z tej okazji 29 maja wyjedziemy na wycieczkę do Łapalic. Czeka nas tam wiele atrakcji, zabaw i przyjemności. Wszystkim Dzieciom w dniu ich święta życzymy uśmiechu od ucha do ucha, pięknych bajek na dobranoc, co dzień nowych przygód, wspaniałych przyjaciół. 

W czerwcu  nasza praca skupi się  wokół  następujących tematów kompleksowych:

 1. DZIEŃ DZIECKA
 2. ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE
 3. LATO
 4. WAKACJE

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Poszerzenie słownika dzieci o pojęcia: prawa i obowiązki.
 • Pobudzanie do działań artystycznych (odgrywanie scenek).
 • Uświadamianie dzieciom różnorodności kulturowej na świeci
 • Zapoznanie dzieci z zasadami dobrego wychowania jako gość i gospodarz.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiedzi o marzeniach i uważnego słuchania tego, co mówią inni.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.
 • Rozwijanie umiejętności słuchania i wydawania poleceń.
 • Poszerzanie wiedzy o dzikich zwierzętach żyjących w Polsce.
 • Rozwijanie umiejętności wskazywania cech różniących zwierzęta (większy – mniejszy) oraz cech wspólnych (wygląd, środowisko życia, pożywienie).
 • Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta.
 • Zapoznanie dzieci z podstawowymi cechami klasyfikacji zwierząt: ssaki, ptaki, gady, płazy, owady.
 • Zapoznanie dzieci z zasadami zachowania bezpieczeństwa w lesie w stosunku do zwierząt: nie podchodź, nie dotykaj, nie uciekaj.
 • Zapoznanie dzieci z powszechnymi gatunkami roślin w Polsce i ich roli.
 • Wdrażanie dzieci do ostrożności w kontaktach z roślinami; rozwijanie wiedzy o barwach, kontrastach.
 • Uświadamianie dzieciom sposobów bezpiecznego zachowania w trudnych sytuacjach pogodowych.
 • Rozwijanie wiedzy dzieci na temat pochodzenia, natury i skutków zjawisk pogodowych.
 • Utrwalanie wiedzy dzieci na temat barw i ich łączenia.
 • Kształtowanie świadomości cykliczności w przyrodzie – pory roku, pory dnia.
 • Utrwalenie wiedzy dzieci dotyczącej cech barw: ciepłe i zimne kolory.
 • Zapoznanie dzieci z pracą artystów: malarzem, rzeźbiarzem, poetą, muzykiem.
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności przez układanie pejzaży górskich z figur geometrycznych.
 • Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez zabawę w echo.
 • Porządkowanie wiedzy dzieci na temat rzek, jezior, mórz.
 • Zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa – postępowania w przypadku zgubienia się.
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności bezpiecznego posługiwania się danymi identyfikacyjnymi: imię, nazwisko, imiona rodziców, adres.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawanie zapisu imion: własnego i innych.
 • Rozwijanie umiejętności śpiewania w grupie.
 • Zapoznanie dzieci z funkcją pocztówek i zachęcenie do wysyłania kartek z wakacji do przedszkola.

Ważne daty: 18. 06. 2019 r. – FESTYN RODZINNY

Nauczycielki gr. II

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.