Grupa IV – Sprytne Misie

ZADANIA WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE GR. IV
STYCZEŃ 2018

Kochani Rodzice!

Już styczeń, a my nadal z utęsknieniem czekamy, aż nadejdzie prawdziwa zima. Dzieci czekają na śnieg, aby móc do woli jeździć na sankach, rzucać się śnieżkami oraz lepić bałwana. Mamy nadzieję, że pogoda na zewnątrz nam to wkrótce umożliwi .

W styczniu nasza praca edukacyjno- wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

 • Kalendarz pełen niespodzianek
 • Zimowa pogoda
 • Z Babcią i Dziadkiem
 • Zimowe zabawy

Planowane osiągnięcia dziecka:

 • Zna następstwo pór roku
 • Wskazuje cechy charakterystyczne poszczególnych pór roku
 • Zna nazwy dni tygodnia
 • Zna cyfrę 7, liczy w zakresie 7
 • Wypowiada się na temat wysłuchanego tekstu, konstruuje dłuższe wypowiedzi
 • Czyta tekst wyrazowo- obrazkowy
 • Wyodrębnia głoski w wyrazach o prostej budowie
 • Ubiera się adekwatnie do pogody
 • Rozpoznaje literę p,P, pisze ją po śladzie
 • Zna cyfrę 8, liczy w zakresie 8
 • Rozwiązuje zagadki słowne
 • Wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne
 • Układa i czyta sylaby
 • Rozpoznaje literę b, B, pisze ją po śladzie
 • Organizuje bezpieczne zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego
 • Dba o bezpieczeństwo swoje i kolegów w czasie zimy
 • Rozpoznaje literę n, N, pisze ją po śladzie
 • Układa zdania z poznanymi wyrazami
 • Dodaje i odejmuje w zakresie 8

Ważne daty:

 • 09.01.2018 Rodzinne Kolędowanie (sala gr. IV godz. 16.00)
 • 11.01.2018 Jasełka dla pensjonariuszy Dziennego Domu Seniora w Gdyni
 • 15.01.2018 Wielki Bal Karnawałowy godz. 9.00
 • 18.01.2018 Dzień Babci i Dziadka godz. 10.00

Konsultacje z rodzicami odbędą się w dniu: 18.01.2018 (czwartek) w godz. 16.30-17.00.

Nauczyciele gr. IV