Grupa IV – Miłe Misie

ZADANIA WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE GR. IV
CZERWIEC 2021

Drodzy Rodzice!

W czerwcu nasza praca edukacyjno- wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

  • Mieszkańcy łąki
  • Tydzień dziecka
  • Środki lokomocji
  • Zmysły
  • Wakacje

Planowane osiągnięcia dziecka:

-wymieni rodzaje miodu
-zna cykl produkcji miodu
-samodzielnie wykonuje pracę techniką orgiami
-potrafi opisać wygląd motyla
-zna cykl rozwoju motyli
-wypowiada się w oparciu o ilustrację
-nazywa kontynenty
-jest tolerancyjny wobec odmienności 
-maluje na określony temat
-zauważa zmiany w przyrodzie
-liczy liczebnikami porządkowymi
– układa i rozwiązuje zadania z treścią
-wie co jest ważne dla zdrowia
-konstruuje domy z klocków
-czyta zdania i rysuje
-tworzy wypowiedzi wielozadaniowe
-nazywa środki lokomocji
– rozpoznaje pojazdy po wydawanym przez nie odgłosie
-zna kształty i nazywa figury geometryczne
-przelicza, segreguje, klasyfikuje
-ma dobra koordynację  i wyobraźnię przestrzenną
– wypowiada się na temat ciekawych miejsc wakacyjnych
-zna zasady bezpiecznego spędzaniu czasu w czasie wakacji

Ważne wydarzenia:

  • 24.06 (czwartek) g. 16.00 Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Konsultacje telefoniczne (p. Patrycja) z rodzicami odbędą się 14.06.2021 r. w godz. 11.00-12.00 Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie (e-mail) chęci udziału w konsultacji.

Nauczyciele grupy :
Patrycja Cholch, Anna Kopylec

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.