Grupa IV – Miłe Misie

ZADANIA WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE GR. IV
WRZESIEŃ 2020

Drodzy Rodzice!

We wrześniu nasza praca edukacyjno – wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

 • Jestem w przedszkolu
 • Jestem bezpiecznym przedszkolakiem
 • Chcę być zdrowy
 • Jesień w ogrodzie i sadzie

Planowane osiągnięcia dziecka:

 • bawi się zgodnie z innymi; wymienia imiona kolegów i koleżanek
 • precyzyjnie rysuje po śladzie; chętnie ćwiczy
 • samodzielnie rysuje postać człowieka
 • stosuje zasady bezpieczeństwa
 • wymieni swoje zainteresowania
 • rysuje wg polecenia słownego
 • rytmizuje tekst
 • dzieli wyrazy na sylaby
 • określa pierwszą głoskę
 • zna i nazywa rodzaje znaków drogowych
 • wypowiada się nt. przepisów ruchu drogowego
 • zna numery alarmowe
 • rozpoznaje pojazdy uprzywilejowane
 • zna znak graficzny cyfry 1,2,3
 • pisze cyfrę 1,2,3 po śladzie
 • przelicza liczebnikami porządkowymi
 • jest sprawne ruchowo
 • reaguje szybko na sygnały
 • wypowiada się pełnym zdaniem
 • umie dbać o zdrowie
 • zna właściwe nawyki żywieniowe
 • wie co jest zdrowe dla organizmu
 • liczy poprawnie
 • dzieli wyrazy na sylaby; wyróżnia głoski w nagłosie
 • zna znak graficzny litery o O, A, a
 • wie co to jest samogłoska
 • wymieni zmiany w przyrodzie zachodzące jesienią
 • wymieni zwierzęta leśne
 • zna cechy charakterystyczne dla jesieni

Adres e-mail naszej grupy: milemisie@przedszkole22.com.pl

Nauczyciele grupy:
Patrycja Cholch, Anna Kopylec

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.