Grupa IV – Sprytne Misie

ZADANIA WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE
STYCZEŃ

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć
o tym jak żyć, co robić i jak postępować,
nauczyłem się w przedszkolu…”
Robert Fulghum

Kochani Rodzice!

W styczniu nasza praca edukacyjno – wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

*Witamy Nowy Rok
*Karnawał
*Babcia i dziadek
*Życie w krainie lodu i śniegu

Planowane cele wychowawczo – dydaktyczne:

– utrwalenie nazw miesięcy,
– zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy
– wdrażanie do uważnego słuchania
– rozwijanie kreatywności dziecka
– wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy
– wzbogacanie wiedzy na temat charakterystycznych cech poszczególnych pór roku
– utrwalenie nazw pór roku
– doskonalenie umiejętności dokonywania analizy sylabowej
– wyrabianie szybkiej reakcji na sygnały dźwiękowe
– umuzykalnianie dzieci
– ćwiczenia w układaniu kalendarzy
– uświadomienie stałego następstwa pór roku
– rozwijanie cech motoryki: zwinność i szybkość
– doskonalenie orientacji w przestrzeni
– umiejętność panowania nad własnym ciałem podczas ćwiczeń o zachwianej równowadze
– wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „u”, „U”
– doskonalenie słuchu fonematycznego.
– określenie głoski „u” jako samogłoski
– tworzenie okazji do rozwijania własnych możliwości podczas działalności plastycznej
– doskonalenie umiejętności wycinania małych elementów
– kształtowanie rozumienia pomiaru długości
– ćwiczenia w porównywaniu długości: dłuższy, krótszy, tej samej długości
– zapoznanie z różnymi narzędziami pomiaru długości
– zwrócenie uwagi na rolę marzeń w życiu człowieka
– kształtowanie prawidłowej postawy ciała
– rozwijanie szacunku do osób starszych
– wzmacnianie więzi rodzinnych
– zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu
– rozwijanie myślenia matematycznego
– poznanie liczby 8 w aspekcie kardynalnym i porządkowym
– zapoznanie z wyglądem cyfry 8
– czerpanie radości z obdarowywania bliskich prezentami
– wzbogacanie wiadomości na temat życia w różnych częściach świata
– utrwalenie charakterystycznych cech zimnych obszarów świata
– wzbogacanie wiedzy dziecka na temat zwierząt polarnych
– utrwalenie wiadomości o Arktyce i Antarktydzie

Konsultacje telefoniczne dla rodziców odbędą się 4.01.2021 r. w godzinach 11:30-12:30. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie (e-mail) chęci udziału w konsultacjach.

Nauczyciele grupy IV

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.