Grupa IV – Dobre Misie

ZADANIA WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE GR. IV
GRUDZIEŃ 2019

Drodzy Rodzice!

W grudniu nasza praca edukacyjno- wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

 • Grudniowe życzenia
 • Święta za pasem
 • Świąteczne tradycje

Planowane osiągnięcia dziecka:

 • wprowadzenie litery K, k; R,r ; L, l
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podejmowanie czynności dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach
 • kształtowanie umiejętności interpersonalnych; rozwijanie umiejętności obdarowywania innych i przyjmowania prezentów, stosowanie zwrotów grzecznościowych;
 • utrwalanie informacji o pochodzeniu różnych produktów, które jemy
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie obiektów według ich przeznaczenia i ciężaru; poprzez mierzenie długości ubrań i tkanin stopą, krokami, dłonią itp.;
 • eksperymentowanie rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, wyrażanie emocji za pomocą środków pozawerbalnych
 • zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w wybranych regionach Polski m.in. na Mazowszu, Podkarpaciu, Kaszubach; rozwijanie kompetencji językowych poprzez rozwijanie słownika czynnego (wymienianie charakterystycznych zwyczajów związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia);
 • umacnianie poczucia przynależności do rodziny
 • rozwijanie kompetencji językowych i matematycznych poprzez stosowanie pojęć: wcześniej, później, teraz;
 • kultywowanie tradycji śpiewania kolęd; poszerzanie wiedzy o kulturze muzycznej różnych regionów Polski;
 • kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez udział w przedstawieniu przed publicznością
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach.

Ważne daty:

 • 6.12.2019 (piątek) Mikołajki
 • 7.12.2019 (sobota) Spotkanie integracyjne g. 10.00-13.00
 • 18.12.2019 (środa) Jasełka dla rodziców g. 16.00
 • 19.12.2019 (czwartek) Wigilia- obowiązuje strój odświętny

Nauczyciele grupy:
Patrycja Cholch, Ilona Pigońska

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.