Grupa IV – Miłe Misie

ZADANIA WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE GR. IV
MAJ 2021

Drodzy Rodzice!

W maju nasza praca edukacyjno- wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

  • Polska moja ojczyzna
  • Muzyka wokół nas
  • Zabawy w teatr
  • Moja rodzina

Planowane osiągnięcia dziecka:

-zna znak graficzny litery p,P, f, F
-rozpoznaje miejsca ważne da Polski
-rozpoznaje na ilustracjach postać Jana Pawła II, Mikołaja Kopernika
-zna legendę o Warszawie, Smoku Wawelskim
-wymienia ważne obiekty, zabytki Warszawy
– wymienia nazwy dawnych stolic Polski
-zna walutę Polski (monety, banknoty i ich nominały) 
-posługuje się nimi w zabawie tematycznej
-jest sprawne ruchowo
-zna tytuły i utwory J. Brzechwy
– rozpoznaje instrumenty muzyczne
– słucha muzyki poważnej
– ma poczucie rytm
– maluje farbami do słuchanej muzyki
– wie, czym zajmuje się aktor
– potrafi zagrać krótkie scenki
– zna członków swojej rodziny
– rozpoznaje i nazywa emocje
-potrafi wycinać
-komponuje elementy na laurce
-rozpoznaje i nazywa kwiaty
-zauważa i zaznacza różnice w obrazkach
– przelicza w zakresie 10
– współpracuje w zespołach
– potrafi rywalizować

Konsultacje telefoniczne (p. Ania) z rodzicami odbędą się 10.05.2021 r. w godz. 11.00-12.00 Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie (e-mail) chęci udziału w konsultacji.

Nauczyciele grupy:
Patrycja Cholch, Anna Kopylec

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.