Grupa IV – Dobre Misie

ZADANIA WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE GR. IV
KWIECIEŃ 2020

Drodzy Rodzice!

W związku z zawieszeniem zajęć w przedszkolu mamy nadzieję, że zarówno Państwo jak i dzieci powoli odnajdują się w nowej dla nas wszystkich sytuacji. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że przerwa w pracy przedszkola może powodować wiele trudności. Na stronie internetowej przedszkola codziennie umieszczane są propozycje zabaw i aktywności dla dzieci oraz materiały do samodzielnego wydruku. Będą to różne pomysły na to, jak wspierać rozwój dzieci w tym trudnym okresie.

W kwietniu nasza i Państwa praca edukacyjno- wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

 • Praca rolnika
 • Wielkanoc
 • Tajemnice książek
 • Dbamy o naszą planetę

Planowane osiągnięcia dziecka:

 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 • przypomnienie cyklu rozwoju roślin
 • utrwalenie informacji o pochodzeniu produktów spożywczych
 • kształtowanie umiejętności arytmetycznych
 • rozwijanie zainteresowań technicznych
 • kształcenie umiejętności matematycznych: segregowania, rozdzielania symboli graficznych według przyjętego kryterium
 • utrwalenie wiedzy o przemienności pór roku i ich cechach charakterystycznych
 • kształcenie zdolności poznawczych przez tworzenie i odtwarzanie rytmów wyrazowo-obrazkowych;
 • wprowadzenie pojęć ekologia, ekologiczny
 • wdrażanie do podtrzymania tradycji świątecznych
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • wprowadzenie litery Z, z, F, f
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach
 • kształtowanie percepcji wzrokowej i myślenia matematycznego poprze rozpoznawanie cyfr i liczb

Prosimy w miarę możliwości o utrwalanie z dziećmi poznanych liter i cyfr: A, O, E, I, U,  Y, C, D, E, J, K, L, Ł, M, N, R, S, T, W. Cyfry od 0 do 10.

Prosimy o regularne zaglądanie na naszą stronę. W razie jakichkolwiek problemów wychowawczo – dydaktycznych, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod naszym grupowym adresem: dobremisie@przedszkole22.com.pl

Nauczyciele grupy :
Patrycja Cholch, Ilona Pigońska

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.