Grupa IV – Miłe Misie

ZADANIA WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE GR. IV
GRUDZIEŃ 2020

Drodzy Rodzice!

W grudniu nasza praca edukacyjno- wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

 • Chcę być świętym Mikołajem
 • Domowe zwierzęta
 • Zbliżają się święta
 • Pada śnieg- święta tuż, tuż

Planowane osiągnięcia dziecka:

 • zna znak graficzny litery r, R, s, S
 • potrafi precyzyjnie wycinać
 • zauważa zmiany w przyrodzie
 • precyzyjnie kończy szlaczki
 • liczy sylaby w wyrazach
 • dokonuje analizy słuchowo-wzrokowej wyrazów
 • pisze precyzyjnie literę r, R, s, S
 • zna znak graficzny cyfry 6, 7
 • przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • z uwaga słucha opowiadania
 • stara się dokarmiać ptaki zimą
 • stara się mówić umiarkowanym głosem do kolegów
 • posługuje się określeniami: na, pod, za , obok, z prawej strony, z lewej strony
 • dodaje i odejmuje na konkretach
 • umie skupić się na zadaniu i je rozwiązać
 • zna i wymienia właściwości śniegu
 • interesuje się zjawiskami przyrodniczymi
 • śpiewa poznaną piosenkę
 • zna historię choinki
 • zna tradycje świąt Bożego Narodzenia
 • śpiewa kolędy
 • wypowiada się na temat tradycji kultywowanych w domu

Konsultacje telefoniczne (p. Ania) z rodzicami odbędą się 07.12.2020 r. w godz. 11.00-12.00. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie (e-mail) chęci udziału w konsultacji.

Nauczyciele grupy:
Patrycja Cholch, Anna Kopylec

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.