Grupa IV – Dobre Misie

ZADANIA WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE GR. IV
PAŹDZIERNIK 2019

Drodzy Rodzice!

W październiku nasza praca edukacyjno- wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

 • Dary jesieni
 • Dbamy o zdrowie
 • Jesienią w parku i lesie
 • Zabawy na jesienne wieczory

Planowane osiągnięcia dziecka:

 • rozróżnianie i nazywanie warzyw rosnących w Polsce i w innych regionach świata
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania owoców krajowych i egzotycznych
 • utrwalenie zasad bezpiecznego grzybobrania, odróżnianie grzybów jadalnych i niejadalnych
 • doskonalenie wiedzy dzieci na temat przetworów przygotowywanych z owoców i warzyw
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie
 • utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie
 • wprowadzenie litery A, a na przykładzie wyrazu aparat
 • wprowadzenie litery E, e na przykładzie wyrazu ekran
 • wprowadzenie liczby i cyfry 2
 • rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową; ćwiczenie umiejętności wyróżniania litery a, e w wyrazach
 • doskonalenie kompetencji językowych poprzez tworzenie rymów
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez wprowadzenie pojęć: waga i ważenie
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez przeliczanie obiektów w najbliższym otoczeniu
 • doskonalenie umiejętności społecznych poprzez zabawy teatralne i dramowe;
 • doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej

Ważne daty:

 • 14.10.2019 (poniedziałek) Dzień Nauczyciela – Pasowanie na Przedszkolaka

Wychowawcy grupy
Patrycja Cholch, Ilona Pigońska

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.