Grupa IV – Dobre Misie

ZADANIA WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE GR. IV
STYCZEŃ 2020

Drodzy Rodzice!

W styczniu nasza praca edukacyjno- wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

 • Witamy Nowy Rok
 • Święto Babci i Dziadka
 • Co można robić zimą?
 • Zimowe mistrzostwa sportowe

Planowane osiągnięcia dziecka:

 • zapoznanie dzieci ze zjawiskiem różnic czasowych (dwie półkule Ziemi)
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej wyrazów
 • utrwalenie nazw dni tygodnia i ich przemienności
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się takimi przyimkami jak: przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro, pojutrze
 • utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami związanymi z zimowym krajobrazem
 • wprowadzenie liczby i cyfry 8, 9 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym;
 • wprowadzenie litery U, u, S, s
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem czytanego tekstu
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach
 • przypomnienie zasad bezpiecznej zimowej zabawy
 • rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych: kwadrat, prostokąt
 • rozwijanie sprawności dużej motoryki poprzez uczestnictwo we wspólnych zabawach ruchowych
 • rozwijanie umiejętności współpracy i stosowania zasad fair play podczas zawodów grupowych
 • tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów według określonych 2–3 cech.

Ważne daty:

 • 8.01.2020 (środa) Rodzinne kolędowanie g. 16.00
 • 9.01.2020 (czwartek) Jasełka dla uczestników WTZ fundacji ADAPA g. 9.45
 • 13.01.2020 (poniedziałek) Dzień Babci i Dziadka g. 10.30
 • 14.01.2020 (środa) Bal karnawałowy g. 9.00

Nauczyciele grupy:
Patrycja Cholch, Ilona Pigońska

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.