Grupa IV – Miłe Misie

ZADANIA WYCHOWAWCZO- KSZTAŁCĄCE GR. IV
PAŹDZIERNIK 2020 

Drodzy Rodzice!

W październiku nasza praca edukacyjno- wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

 • Nadchodzi jesień
 • Jesienny las
 • Dzień dobry panie listonoszu
 • Co robią zwierzęta jesienią?

Planowane osiągnięcia dziecka:

 • poprawnie powtarza zgłoski
 • rozpoznaje literę a A
 • dzieli wyrazy na głoski
 • samodzielnie wykonuje pracę plastyczną
 • precyzyjnie wycina nożyczkami
 • poprawnie trzyma przybory do rysowania
 • stara się skończyć zadanie
 • współdziała w parach
 • wymyśla przeciwieństwa
 • dzieli wyrazy na sylaby i głoski
 • zna cechy charakterystyczne dla jesieni
 • buduje dłuższe wypowiedzi
 • zna znak graficzny litery i, I, e, E, t, T
 • czyta sylaby, wyrazy
 • pisze precyzyjnie po śladzie
 • wyróżnia w wyrazach głoski w nagłosie
 • wypowiada się w sposób logiczny na określony temat
 • zna gatunki drzew iglastych i liściastych
 • jest sprawne ruchowo, szybki i zwinne
 • opowiada treść obrazków
 • wyciąga wnioski
 • zna definicję: adresat, nadawca
 • zna znak graficzny cyfry 4
 • przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • zna dni tygodnia, pory roku
 • rysuje wg kodu
 • dba o czystość i porządek w miejscu zabawy

Konsultacje telefoniczne z rodzicami odbędą się 12.10.2020 r. w godz. 11.30-12.30. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie (e-mail) chęci udziału w konsultacji.

Nauczyciele grupy :
Patrycja Cholch, Anna Kopylec

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.