Grupa V – Happy Misie

                                                                         

ZADANIA WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE DLA GRUPY V
MARZEC 2019 r.

Kochani Rodzice!

W marcu nasza praca edukacyjno-wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

 • W marcu jak w garncu
 • Porządki w ogrodzie
 • Witaj wiosno
 • Zwierzęta na wiejskim podwórku

Planowane cele wychowawczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie mowy i myślenia;
 • doskonalenie motoryki małej podczas prac plastycznych;
 • wprowadzenie litery W, w; G, g; (dzieci starsze)
 • rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia;
 • doskonalenie umiejętności porównywania;
 • kształtowanie słuchu oraz pamięci muzycznej i ruchowej;
 • rozwijanie wyobraźni poprzez słuchanie tekstów literackich;
 • rozbudzanie poczucia przynależności do regionu pochodzenia;
 • rozwijanie umiejętności korzystania z mapy;
 • rozpoznawanie oznak wiosny;
 • zapoznanie z tradycją topienia marzanny;
 • doskonalenie umiejętności uważnej obserwacji;
 • wypowiadanie się na dany temat;
 • utrwalenie informacji o narzędziach ogrodniczych;
 • zapoznanie z warzywami cebulowymi;
 • poznanie właściwości leczniczych warzyw cebulowych;
 • poznanie warunków prawidłowej hodowli roślin;
 • utrwalenie informacji o narzędziach ogrodniczych;
 • poszerzanie słownika o nazwy narzędzi ogrodniczych;
 • doskonalenie słuchu fonemowego; (dzieci starsze)
 • uwrażliwienie na świat przyrody;
 • poznanie wartości odżywczych warzyw oraz sposobów ich przygotowania;
 • zapoznanie z cyklem życia motyla;
 • poznanie budowy ciała i środowiska życia ślimaka;

WAŻNE DATY:

 • 03.2019 Powitanie wiosny – zwierzęta na farmie

Konsultacje z rodzicami odbędą się w dniu: 13.03.2019 w godz. 15.00-15.30.

Nauczyciele gr. V

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.