Grupa V – Happy Misie

                                                                         

ZADANIA WYCHOWAWCZO-KSZTAŁCĄCE DLA GRUPY V
MAJ 2019 r.

Kochani Rodzice!

W maju nasza praca edukacyjno-wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

 • W krainie muzyki
 • Wrażenie i uczucia
 • Zwierzęta duże i małe
 • Święto mamy i taty

Planowane cele wychowawczo – dydaktyczne:

 • poszerzanie wiedzy muzycznej (instrumenty);
 • zapoznanie ze współczesnymi gatunkami muzycznymi;
 • rozwijanie ekspresji muzycznej podczas improwizacji muzycznych;
 • doskonalenie umiejętności matematycznych w codziennych sytuacjach – objętość, waga, dzielenie;
 • wprowadzenie litery H, h;
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej ;
 • doskonalenie motoryki małej podczas pisania szlaczków;
 • utrwalenie nazw emocji, rozwijanie empatii;
 • rozwijanie wyobraźni podczas prac plastycznych;
 • rozpoznawanie i podawanie nazw emocji własnych oraz innych osób;
 • doskonalenie umiejętności pracy w grupie;
 • wskazywanie sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami;
 • wyrażanie swoich przeżyć w formie ekspresji plastycznej;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących na świecie oraz miejsc ich występowania;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących w zoo;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat polskich parków narodowych i ich mieszkańców;
 • poszerzanie wiedzy na temat łańcucha pokarmowego i jego ogniw;
 • przypomnienie nazw zawodów określanych jako męskie, żeńskie;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się o własnej rodzinie;
 • uwrażliwienie dzieci na los innych, zaznajomienie dzieci z terminem „adopcja”;
 • doskonalenie umiejętności słuchania;

WAŻNE DATY:

 • 05. Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty

Konsultacje z rodzicami odbędą się 15.05.2019 w godz. 15.00-15.30.

Nauczyciele gr. V

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.