Zajęcia językowe

MAJ 2021
Zabawy z językiem angielskim.

Drodzy Rodzice!
W miesiącu maju zajmować się będziemy tematyką związaną ze środkami transportu oraz bezpieczeństwem na drodze.

Temat miesiąca: ROAD SAFETY/TRANSPORTATION/VEHICLES

Tydzień pierwszy: VEHICLES 1
Słówka i zwroty: bike, car, bus, boat, plane; What is it?; Is it a plane/bike/bus?

Tydzień drugi: VEHICLES 2
Słówka i zwroty: on the road/in the air/on the water; let’s go by car/bus/plane…; Where is?; Show me…

Tydzień trzeci: TRAFFIC LIGHTS
Słówka i zwroty: red light, yellow light, red light; zebra crossing; What colour is the light?

Tydzień czwarty: STOP, WAIT, GO
Słówka i zwroty: stop at red light; wait at yellow light; go at green light; I can/I can’t

Główne piosenki i wiersze poznawane w miesiącu lutym:

THE WHEELS ON THE BUS

The wheels on the bus go round and round
Round and round, round and round
The wheels on the bus go round and round
All day long.

The children on the bus go wriggle, wriggle, wriggle
Wriggle, wriggle, wriggle, wriggle, wriggle, wriggle
The children on the bus go wriggle, wriggle, wriggle
All day long.

The mummies on the bus go “don’t do that”
“don’t do that”, “don’t do that”
The mummies on the bus go “don’t do that”
All day long.

The daddies on the bus go read, read, read
Read, read, read, read, read, read
The daddies on the bus go read, read, read
All day long.

The babies on the bus go wow, wow, wow
Wow, wow, wow, wow, wow, wow
The babies on the bus go wow, wow, wow
All day long.

TRAFFIC LIGHTS

Traffic lights are red, yellow, green
At red you stop, stop, stop
At yellow you wait, wait, wait
At green you go, go, go!

Opracowała: mgr Aleksandra Niedzielska

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.