Zajęcia językowe

PAZDZIERNIK 2021

Drodzy Rodzice!

W miesiącu PAŻDZIERNIKU zajmować się będziemy tematyką związaną z jesienią. Będziemy poznawać i utrwalać kolory, rozmawiać na temat jesiennej odzieży oraz pogody. Poznamy nazwy niektórych artykułów spożywczych, w szczególności owoców.

Temat miesiąca: AUTUMN

Tydzień pierwszy:      COLOURS

Słówka i zwroty:        green, red, yellow, orange, brown/ what’s your favourite colour?/ I like…

                                   How are you? I’m fine, thank you.

Tydzień drugi:            AUTUMN CLOTHES

Słówka i zwroty:        a raincoat, an umbrella, wellies/ put on, take off

Tydzień trzeci:            WEATHER

Słówka i zwroty:        What’s the weather like?/ sunny, windy, rainy, cloudy, a rainbow/

                                   Stand up please! Let’s sit in a circle!

Tydzień czwarty:        HAPPY BIRTHDAY!

Słówka i zwroty:        a cake, a present/ How old are you? I’m …../ What’s your name?/

                                   Happy Birthday!

Tydzień piąty:            FOOD

Słówka i zwroty:        an apple, a pear, a banana, plums/ I like…, I don’t like…

Główne piosenki i wiersze poznawane w  miesiącu październiku:

INCY WINCY SPIDER

Incy Wincy spider climbed up the water spout
Down came the rain and washed poor Incy out
Out came the sun and dried up all the rain
And Incy Wincy spider climbed up the spout again.

Incy Wincy spider climbed up the water spout
Down came the rain and washed poor Incy out
Out came the sun and dried up all the rain
And Incy Wincy spider climbed up the spout again.

AUTUMN LEAVES

Autumn leaves are falling down,
falling down, falling down
Autumn leaves are falling down,
Come and catch tchem

Opracowała: mgr Aleksandra Niedzielska

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.