Zajęcia językowe

Styczeń 2018
Zabawy z językiem angielskim.

Kochani Rodzice!

Tradycyjnie w  kilku zdaniach przedstawię Wam jakie zagadnienia będą poruszane podczas naszych spotkań z językiem angielskim w miesiącu styczniu.

TYDZIEŃ 1 – House
Elementy domu

Wprowadzone zwroty i słownictwo;

 • leksykalne; House, window(s), door, roof,
 • komunikacyjne; Hello!, Look at…, It looks really nice!, Bye, bye!
 • gramatyczne; We are…, Let’s…, What is this? It is…, Can you see…?, You are touching the    door,

Piosenka ilustrowana gestem „This Is a House”

This is a house, house, house
This is a window, window
This is a door, door, door
This is a roof, roof, roof
This is a house
And I live inside
And I live
And I live inside

TYDZIEŃ 2 – My Family
Życie rodzinne

Wprowadzone zwroty i słownictwo;

 • leksykalne; ,mummy, daddy, sister, brother, head,
 • komunikacyjne; Hello!, Look at … Very good! Bye, bye!
 • gramatyczne; We are, , Is it…?, Let’s…, Where is…? Yes, it is, No, it isn’t, Who is this? I have, This is …, You are colouring,

Piosenka ilustrowana gestem „My Family”

Sister, sister – touch your nose
Brother, brother – wink your eyes
Daddy, daddy – move your head
Mummy, mummy – touch your mouth
And send us lots of kisses
And send us lots of kisses
Kiss, kiss, kiss
Kiss, kiss, kiss

TYDZIEŃ 3 – Sheep
Piosenka tradycyjna

 Wprowadzone zwroty i słownictwo;

 • leksykalne; white, black, soft, master, dame, boy, bag,,
 • komunikacyjne; Hello!, Look at…, Very good! , Bye, bye!
 • gramatyczne; Let’s, What is this?, It is…?, What colour is it?, These are…, What can you see?, I have, You are painting.

Piosenka tradycyjna „Baa, Baa, Black Sheep”

Baa, baa, black sheep
Have you any wool?
Yes, sir, yes, sir
Three bags full
One for the master
And one for the dame
And one for the little boy
Who lives down the lane

TYDZIEŃ 4 – Five Fingers
Liczebniki 1-5, liczba mnoga

Wprowadzone zwroty i słownictwo;

 • leksykalne; Hand, finger(s), fish, swim, can
 • komunikacyjne; Hello!, Look at…, Very niceThe fish is ready! It is beautiful!!, Bye, bye!
 • gramatyczne; We are…, Let’s…, What is these? These are…, How many…?, The fish can swim, We are swimming, I have, We are going to make a fish,

Piosenka ilustrowana gestem „Like a Fish”

Swim like a fish
Like a fish
One, two, three
Four and five
Swim like a fish!
Like a fish

Plan pracy opracowany w oparciu o program Katarzyny Janiszewskiej-Gold „English with Little Ant”. Wydawnictwo CEBP.

Opracowała: mgr Magdalena Czoska