Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W PRZEDSZKOLU NR 22 W GDYNI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 22 z siedzibą w Gdyni przy
  ul. Hallera 37, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje na danych osobowych,

 2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest Marcin Rożniecki;
  e-mail: marcin@3city-it.pl

 3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w  celu dla którego są zbierane i nie będą udostępniane innym odbiorcom bez uzyskania stosownej zgody,

 4. podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzyskana zgoda na przetwarzanie,

 5. posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyrażony w zgodzie na przetwarzanie.

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.