Pracownicy

Pracownicy Przedszkola nr 22 w Gdyni

W przedszkolu zatrudnionych jest dwudziestu siedmiu pracowników:
czternastu nauczycieli,
trzech pracowników administracyjnych,
dziesięciu pracowników obsługowych.

Kadra pedagogiczna

mgr Joanna Walaszkowska – Dyrektor
mgr Barbara Ambroziak – V-ce Dyrektor
mgr Monika Cemka – Nauczyciel
mgr Patrycja Cholch – Nauczyciel
mgr Magdalena Czoska – Nauczyciel
mgr Róża Gutowska – Kacik – Nauczyciel
mgr Urszula Janusz – Nauczyciel
mgr Wioleta Keller – Nauczyciel
Krzysztof Kogut – Katecheta
mgr Anna Kopylec – Nauczyciel
mgr Zdzisława Maćkowiak – Nauczyciel
lic. Ilona Pigońska – Nauczyciel
mgr Katarzyna Rutka – Nauczyciel
mgr Ewa Trzeszan – Neurologopeda
mgr Urszula Wasak – Psycholog

 

Kadra administracyjna

mgr Katarzyna Gałkiewicz – Główna księgowa
mgr Renata Terech – Specjalista ds. płac i ZUS
Małgorzata Bielska – Intendent, referent

Kadra obsługowa

Irena Lenarczyk – Kucharka
Bogumiła Kreft – Pomoc kuchenna
Grażyna Pestka – Pomoc kuchenna
Dorota Barbarewicz – Woźna oddziałowa
Ewa Hennig – Woźna oddziałowa
Aleksandra Lubner – Woźna oddziałowa
Wioleta Piepórka – Woźna oddziałowa
inż. Angelika Siewert – Pomoc nauczyciela
Rajmund Żelewski – Pracownik do prac ciężkich
Tomasz Wyszyński  – Konserwator c.o.