Wznowienie działalności przedszkola od 18 maja 2020 roku

Szanowni Rodzice,

Wznawiamy pracę przedszkola od 18.05.2020 roku w ścisłym reżimie sanitarnym.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w przedszkolu, na chwilę obecną mamy możliwość zorganizowania tylko dwóch, mieszanych wiekowo, grup dzieci.

Od poniedziałku przyjęte zostaną tylko dzieci, których rodzice pracują realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz tych dzieci, których oboje rodzice wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej swojego pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem.

Dzieci będą przebywać w grupach, które zorganizujemy na podstawie deklarowanych przez Państwa godzin pobytu i zgodnie z wytycznymi GIS, MEN i MZ nie ma możliwości zamiany tych grup.

Są Państwo zobowiązani przyprowadzać dzieci do przedszkola jedynie w godzinach od 7.00 do 8.00, natomiast odbierać jedynie w godzinach od 14.30 do 17.00. W pozostałych godzinach przedszkole jest zamknięte, m.in. z powodu podawania posiłków. Dzieci przyprowadzają Państwo do przedsionka przedszkola, nie wchodząc na jego teren. W przedsionku wyznaczony pracownik zmierzy dziecku temperaturę, zapisze czas wejścia, zaś dziecko zostanie odebrane przez innego, wyznaczonego pracownika, rozebrane w szatni i zaprowadzone do grupy, pod opiekę nauczyciela. Państwo nie mają wstępu na teren przedszkolaPodczas odbioru dziecka, zgłaszają się Państwo przez domofon i czekają na dziecko w przedsionku. Wyznaczony pracownik przyprowadzi dziecko do Państwa.  Dziecko mogą przyprowadzać i odbierać jedynie rodzice lub osoba, z którą mieszka na co dzień.

Rodzice, których dzieci zostały zakwalifikowane do poszczególnych grup, otrzymają na e-maila procedury, z którymi zobowiązane są dokładnie się zapoznać oraz oświadczenia, które należy czytelnie wypełnić i podpisać przez oboje rodziców, zeskanować i odesłać na adres e-mailowy: p22@przedszkole22.com.pl najpóźniej do piątku 15 maja, do godz. 17:00.

Ta procedura pozwoli na ominięcie 24 godzinnej kwarantanny pism przychodzących do przedszkola.

Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola swoich zabawek

Zobowiązujemy Państwa do ścisłego stosowania się do poleceń personelu przedszkola.

Kontakt z nauczycielami możliwy jest jedynie e-mailowo.

Procedura na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby w Przedszkolu Nr 22  w Gdyni oraz stosowne oświadczenia znajdują się w zakładce Dla rodziców

Procedura na wypadek zagrożenia COVID-19

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.