Rekrutacja – procedura odwoławcza

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Nr 22 w Gdyni zostanie opublikowana 8 kwietnia br. o godz. 15.

Rodzice / opiekunowie prawni dziecka, które nie zostało przyjęte mogą skorzystać z procedury odwoławczej w terminie od 9 do 16 kwietnia, z wykorzystaniem  poczty elektronicznej Przedszkola przesyłając skan dokumentu na adres:
p22@przedszkole22.com.pl

  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia.

Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica.

  1.  W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy, rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.