Zabawy logopedyczne

Zadania na 30 czerwca

Makowiec. Kształtowanie gotowości szkolnej w zakresie czytania i pisania. Utrwalanie wymowy głosek syczących.
Makowiec

Kartka. Stwarzanie sytuacji do rozwoju mowy. Rozwijanie grafomotoryki.
Kartka


Zadania na 29 czerwca

Posługiwanie się mową, kształtowanie sprawności językowej i komunikacyjnej.
Dialog

Dobre zachowanie.Bogacenie zasobu słownictwa o terminologię związaną z dobrym wychowaniem.
Dobre zachowanie

Dyplom. Nagrodzenie dzieci dyplomem za systematyczną pracę.
Logopedyczny Quiz Kto co Dyplom


Zadania na 26 czerwca

Zgadywanki. Utrwalanie wymowy głosek L/R/J w wierszach – zgadywankach.
Zgadywanki

Zdania i obrazki. Kształtowanie poprawnej artykulacji głosek języka polskiego w zdaniach.
Zdania i obrazki


Zadania na 25 czerwca

Zgadywanki.Utrwalanie wymowy głosek L/R/J w wierszach – zgadywankach.
Zgadywanki

Zdania i obrazki. Kształtowanie poprawnej artykulacji głosek języka polskiego w zdaniach.
Zdania i obrazki


Zadania na 24 czerwca

Fotel. Kształtowanie sprawności językowej oraz komunikacyjnej dzieci (deklinacja wyrazu fotel).
Fotel

Kolorowanka. Utrwalanie wymowy głosek L/R/J oraz ćwiczenie sprawności grafomotorycznej.
Kolorowanka


Zadania na 23 czerwca

Zabawy z głoskami syczącymi. Utrwalanie wymowy głosek syczących w zabawach sylabowo-obrazkowych.
Zabawy z głoską C

Krzyżówka obrazkowa. Kształtowanie syntezy i analizy wyrazów z głoskami L/J/R.
Krzyżówka obrazkowa


Zadania na 22 czerwca

Logopedyczny Quiz – instrukcja.
Wprowadzenie do nowego cyklu zabaw – Logopedyczny Quiz Kto co? ma na celu:
– wzbudzenie chęci i motywacji do w ykonywania zadań
– doskonaleniu i rozwijaniu mowy i myślenia
– kształtowanie spostrzegawczości, wyobraźni, uwagi, pamięci i szeregu procesów umysłowych.
Logopedyczny Quiz „Kto co?” Instrukcja

Karty „Kto co?”
Karty Kto co


Zadania na 19 czerwca

Porządki. Utrwalanie wymowy głosek szeregu szumiącego oraz kształtowanie gotowości do nauki czytania. Rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na wykonywanym zadaniu.
Porządki

Logopedyczne Memory. Nagrodzenie dzieci dyplomem za systematyczną pracę z Logopedycznym Memory.
Logopedyczne Memory Dyplom

Dyplom logopedyczny.
Drogie Dzieci i Rodzice


Zadania na 18 czerwca

Kolorowanka 2. Utrwalanie wymowy głosek L/R podczas kolorowania.
Kolorowanka 2

Minidialogi. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych do rozwoju mowy- prowadzenie dialogu.
Kształtowanie gotowości do nauki czytania.
Minidialogi


Zadania na 17 czerwca

Kocyk. Rozwijanie i doskonalenie funkcji poznawczych, koncentracji uwagi, spostrzegawczości. Utrwalanie wymowy głosek L/R/C.
Kocyk

Rebusy. Kształtowanie gotowości do nauki czytania (synteza i analiza wyrazów). Podczas wykonywania zadania 2 wskazana pomoc osoby dorosłej. Zwracamy uwag  na dokonywanie syntezy i analizy wyrazów przez dziecko.
Rebusy


Zadania na 16 czerwca

Kot i płot oraz kolorowanka tematyczna. Stymulowanie rozwoju mowy oraz budowanie kompetencji językowych i komunikacyjnych (deklinacja/uzupełnianie tekstu).
Kot i płot
Mruczek

Kolorowanka 1 z cyklu Logopedyczne Memory . Kształtowanie grafomotoryki. Utrwalanie wymowy głosek L/R.
Kolorowanka 1


Zadania na 15 czerwca

Krzyżówka. Utrwalanie wymowy głoski R oraz syntezy i analizy wyrazów.
Krzyżówka

Rymujące się wyrazy. Rozwijanie mowy poprzez odnajdywanie rymujących się wyrazów. Utrwalanie wymowy głoski C. Ćwiczenia grafomotoryczne.
Rymujące się wyrazy – głoska C


Zadania na 10 czerwca

Dżemy. Kształtowanie słuchania ze zrozumieniem tekstu oraz utrwalanie wymowy głoski Dż w zabawach graficznych.
Dżemy

Logopedyczne Domino – dyplom. Nagrodzenie dyplomem dzieci za systematyczną pracę.
Logopedyczne Domino Dyplom


Zadania na 9 czerwca

Imieniny żółwia. Utrwalanie wymowy głoski Ż oraz rozwijanie inwencji twórczej dziecka.
Imieniny żółwia

Krzyżówka. Kształtowanie analizy i syntezy wyrazów z głoską R.
Krzyżówka


Zadania na 8 czerwca

Krzyżówka. Utrwalanie wymowy głoski R (analiza i synteza wyrazów).
Krzyżówka 3

Zawód aktor. Bogacenie słownictwa. Poznanie słów związanych z zawodem aktora.
Zawód aktor


Zadania na 5 czerwca

Zapraszam do rozwiązania krzyżówki
Monika Domańska  – Ożga
Krzyżówka

Krzyżówka. Wzbudzanie chęci i motywacji do wykonywania zadań. Rozwijanie mowy i myślenia podczas dokonywania analizy i syntezy wyrazów (krzyżówka).
Krzyżówka

Aktorka. Poznajemy różne zawody. Zajęcia z cyklu kształcenie zawodowe w przedszkolu.
Aktorka

Cała Polska Czyta Dzieciom o zwierzętach. Opowiadanie H. Zdzitowieckiej: Gdzie budować gniazda?


Zadania na 4 czerwca

Cała Polska Czyta Dzieciom o zwierzętach. Wiersz H. Zdzitowieckiej – Chrabąszcz szkodnik.

Zdania z głoską C. Tworzenie zdań na podstawie ilustracji. Utrwalanie wymowy głosek syczących.
Zdania z głoską S

Krzyżówka. Kształtowanie gotowości szkolnej z zakresu pisania i czytania – synteza i analiza wyrazów z głoską R.
Krzyżowka 1


Zadania na 3 czerwca

Kolorowanka. Utrwalanie wymowy głoski R w cyklu Logopedyczne domino.
Kolorowanka

Kieszeń. Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, grafomotoryki oraz utrwalanie wymowy głosek szumiących.
Kieszeń


Zadania na 2 czerwca

Nakrycie stołu.
Kształtowanie umiejętności zastosowania słownictwa w życiu codziennym.
Nakrycie stołu

Łączenie w pary.
Utrwalanie wymowy głosek L, J, R podczas tworzenia wyrażeń słownych.
Łączenie w pary

Miny Mima.
Usprawnianie motoryki artykulacyjnej.
Miny Mina

Cała Polska Czyta Dzieciom o zwierzętach. Posłuchajcie opowiadania o kukułce H. Zdzitowieckiej.

 


Zadania na 1 czerwca

Logopedyczne Domino.
Zmotywowanie dzieci do systematycznej pracy, której efektem będzie zdobycie dyplomu.
Wprowadzenie cyklu zabaw z serii Logopedyczne-domino.
Domino Logopedyczne
Domino Instrukcja

Opis gry Logopedyczne domino

Gra Smok.
Kształtowanie koncentracji uwagi (rozumienie tekstu), spostrzegawczości wzrokowej oraz utrwalania wymowy głosek języka polskiego.
Gra smok


Zadania na 29 maja

Utrwalanie wymowy głoski R w zdaniach.
Głoska R w zdaniach

Utrwalanie wymowy głosek syczących.
Głoska S


Zadania na 28 maja

Kształtowanie umiejętności językowych dziecka. Zdania z głoską R.
Imiona dla dzieci

Utrwalanie wymowy głosek syczących w zabawach graficznych.
Sklepy


Zadania na 27 maja

Utrwalanie poprawnej artykulacji głoski [Ż] podczas gry obrazkowej.
Karty z ż

Kształtowanie analizy głoskowej wyrazów. Krzyżówka.
Krzyżówka


Zadania na 26 maja

Utrwalanie poprawnej artykulacji głoski [rz] w zabawach obrazkowych.
Głoska ż

Kwiatki i laurki dla kochanej Mamusi.
Kształtowanie grafomotoryki. 
Kwiaty
Laurka


Zadania na 25 maja

Kształtowanie poprawnej artykulacji głosek szumiących podczas gry dydaktycznej.
Odnajdywanie i kolorowanie elementów obrazka zawierającego głoskę Ż.

Głoska sz


Zadania na 22 maja

Kształtowanie poprawnej artykulacji głosek szumiących.
Zdania z obrazkami. Głoska sz w nagłosie.

Utrwalanie wymowy głoski R.
Nazywanie i kolorowanie


Zadania na 21 maja

Kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej i wymowy głosek [ t ], [d ].
Segregowanie

Ćwiczenie umiejętności rozróżniania rodzaju męskiego i żeńskiego w wypowiedziach dzieci.
Gramatyka z obrazkami

Wysłuchanie tekstu H. Zdzitowieckiej ,,Szukamy wiosny” i udzielenie odpowiedzi na pytania zadane przez logopedę.

 


Zadania na 20 maja

Rozruszajmy się – piosenka/zabawa ruchowa Here We Go Looby Loo
HereWeGoLoobyLoo
https://youtu.be/EHaoEKcuX0g


Zadania na 20 maja

Kształtowanie orientacji w przestrzeni oraz wymowy głosek szumiących, syczących i głoski R (Wieszak).
Wieszak

Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej i wymowy.
Szukanie różnic

Motywowanie dzieci do poprawnej wymowy.
Tabela motywacyjna


Zadania na 18 maja

Zabawy z głoskami dźwięcznymi i bezdźwięcznymi.
Kształtowanie grafomotoryki (wycinanie) i wymowy.
Różnicowanie głosek [w] i [f].
Kształtowanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.
Mowa bezdżwięczna


Zadania na 15 maja

Utrwalanie wymowy głosek języka polskiego w zabawach z literami.
Nazywanie i uzupełnianie

Usprawnianie pracy narządów artykulacyjnych. Zabawy z kwiatkami.
Kwiaty-miny

Sześć aktywności wspierających rozwój językowy dziecka.
Infografika


Zadania na 14 maja

Utrwalanie wymowy głosek szumiących w zabawach logopedycznych (Laleczka/Drabina).
Drabina sz
Laleczka

Stymulowanie rozwoju językowego poprzez zabawy sensoryczne.
Sensoplastyka Zadanie 1 i 2


Zadania na 13 maja

Kształtowanie sprawności językowej dziecka. Jak mogła zakończyć się ta historia?
Historia

Kształtowanie gotowości do nauki czytania.
Opis Zdania
Zdania

Wizualizacja głosek.
Wizualizacja głosek


Zadania na 12 maja

Utrwalenie wymowy nazw liczebników porządkowych w zakresie liczby 10.
10 piłek. ppp zad 1 i 2

Kształtowanie umiejętności grafomotorycznych (wycinanie, rysowanie).
Kolorowanka piłka


Zadania na 11 maja

Kształtowanie umiejętności językowo-słuchowo-ruchowych. Myszki Bazylego.
Myszki Bazylego

Kształtowanie umiejętności zastosowania słownictwa związanego z naturą. Zwierzęta natura.
Zwierzęta natura


Zadania na 8 maja

Kształtowanie uważności oraz rozwoju mowy podczas zabaw relaksacyjnych.
Mindfullness

Kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu. Utrwalanie wymowy głoski R.
Mucha piosenka.


Zadania na 7 maja

Kształtowanie świadomości kulturowej (kompetencje kluczowe). Jesteśmy Polką i Polakiem.
Jesteśmy Polką i Polakiem

Usprawnianie grafomotoryki – wycinanie, kolorowanie.
Polska

Utrwalanie wymowy głoski C podczas zabaw graficznych.Wyszukiwanie słów zawierających głoskę C.
Głoska C ppp


Zadania na 6 maja

Utrwalenie wiadomości o polskich symbolach narodowych.
Film edukacyjny Polak mały

Usprawnianie pracy narządów artykulacyjnych.
Gimnastyka z żyrafą


Zadania na 5 maja

Kształtowanie świadomości narodowej oraz umiejętności wypowiadania się zdaniami. Godło Polski – legenda.
Legenda o godle Polski
Godło

Ćwiczenia doskonalące sprawność manualną i wymowę głoski S w śródgłosie wyrazu.
Godło – kolorowanka


Zadania na 4 maja

Utrwalanie wymowy głoski S. Kształtowanie gotowości do czytania ze zrozumieniem.
Przeczytaj samodzielnie lub z pomocą osoby dorosłej. Pamiętaj o ułożeniu języka na dnie jamy ustnej podczas wymowy głoski S. Odpowiedz na pytanie kim był Seto?
Głoska s i litera s

Utrwalanie wymowy głosek z uwzględnieniem głosek syczących. Kształtowanie syntezy i analizy wyrazów.
O wiośnie

Kształtowanie grafomotoryki i uważności.
Postaraj się narysować postacie królika i jaskółki, zwracając uwagę na układ kratek w rysunku.
Jaskółka


Zadania na 30 kwietnia

Kształtowanie świadomości narodowej. Utrwalanie wymowy głosek Cz, Sz i R ( Powiewa flaga).
Powiewa flaga

Poznanie barw flagi polskiej- zabawy grafomotoryczne, synteza i analiza sylabowa wyrazów.
Flaga Polski
Flaga 1
Flaga 2


Zadania na 29 kwietnia

Poznajemy historię hymnu naszego kraju. Uczymy się wypowiadać zdaniami.
Posłuchaj uważnie historii hymnu polskiego. Odpowiedz na pytanie kim jest pan siedzący na koniu?
Hymn 1

Utrwalanie wymowy głoski R oraz głosek szeregu szumiącego.
Wymów poprawnie słowa hymnu polskiego. Zwróć uwagę na artykulację głosek szumiących i głoski R.
Hymn


Zadania na 28 kwietnia

Piosenka Dino Dinozaur.
Utrwalanie wymowy głosek syczących, szumiących i głoski R.
Dino – piosenka

Zabawy z dinozaurami.
Utrwalenie wymowy głoski Z oraz spostrzegawczości wzrokowej.
Utrwalanie wymowy głoski R, kształtowanie gotowości do nauki czytania.
Dinozaur głoska z
Dinozaury głoska r


Zadania na 27 kwietnia

Kształtowanie poprawnej artykulacji głosek języka polskiego (Alfabet propozycja zabaw-wychowanie językowe).
Alfabet -propozycje zabaw
Alfabet 2

Utrwalanie wymowy głosek szumiących, syczących i głoski R w wierszu J. Tuwima Abecadło (Piosenka Abecadło).
Piosenka abecadło.
Alfabet-polski-do-kolorowania


Zadania na 24 kwietnia

Utrwalanie wymowy głoski ,,sz” w wyrazach i zdaniach.
Powtórz wyrazy i zdania.
Szopa
Szopa czy szafa

Kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej i wymowy. 
Wyszukaj ukryte przedmioty i nazwij je.
Bałagan ukryte przedmioty


Zadania na 23 kwietnia

Kształtowanie koncentracji uwagi, wymowy i koordynacji ruchowej.
Zabawy na koncentrację uwagi

Kształtowanie gotowości do nauki czytania oraz poprawnej artykulacji głosek języka polskiego.
PPP


Zadania na 22 kwietnia

Dzień Ziemi. Utrwalanie wymowy głosek szumiących, syczących i głoski r. Zapoznanie z Kodeksem Młodego Ekologa.
Dzień Ziemi
Kodeks Młodego Ekologa

Kształtowanie świadomości ekologicznej oraz wypowiedzi zdaniami na podstawie bajki edukacyjnej- Ekologiczny dom.
Ekologiczy dom


Zadania na 21 kwietnia

Doskonalenie wymowy głosek syczących, szumiących i głoski r. 
Wiosenny Krasnal
Wiosenny krasnal
Krasnal – kolorowanka dla dzieci

Utrwalanie wymowy głoski ,,sz „w sylabach.
Szumki
Szumki


Zadania na 20 kwietnia

Wiersz „Taniec”
Utrwalanie wymowy głosek szumiących, syczących oraz głoski R.
Narysuj tańczące przedmioty – doskonalenie grafomotoryki
PPP – 20.04


Zadania na 17 kwietnia

Utrwalanie wymowy głoski R
Piosenka Stary Donald

Wykonanie ptaka do ćwiczeń w dmuchaniu.
Papierowy ptaszek do dmuchania.


Zadania na 16 kwietnia

Utrwalanie wymowy głosek szumiących i syczących. w zabawach językowych.
Syczki
Szelki i szuflada

Rozwijanie mowy dziecka oraz grafomotoryki. Opowiadanie historyjki obrazkowej o chomiku.
Chomik


Zadania na 15 kwietnia

Kształtowanie słuchania ze zrozumieniem tekstu Jaś Mądrala
Jaś Mądrala

Kształtowanie syntezy i analizy wyrazów oraz grafomotoryki.
Rodzina gęsi


Zadania na 14 kwietnia

Kształtowanie rozpoznawania, wymawiania i czytania sylab otwartych.
Zabawy z sylabami

Kształtowanie grafomotoryki i wymowy
szlaczki-zamek


Zadania na 10 kwietnia

Utrwalanie wymowy głosek syczących oraz szumiących na podstawie rozmowy o życiu królików.
Jedzenie Królika

Kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej.
Królik w labiryncie.


Zadania na 9 kwietnia

Krzyżówki logopedyczne (opracowała Monika Domańska)
nowe z R

Rozwijanie mowy podczas zabaw graficznych.
Wiosenne zabawy
Wiosenne zabawy

Kształtowanie gotowości do nauki czytania.
Czytamy
Czytamy

Kształtowanie grafomotoryki.
Wesołych Świąt
Wesołych Świąt


Zadania na 8 kwietnia

Kształtowanie uwagi słuchowej oraz utrwalanie wymowy głoski R i głosek szumiących (wiersz Jajko)
Jajko – wiersz.

Kształtowanie inwencji twórczej i melodyki mowy
Jajko

Kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej
Kura w labiryncie


Zadania na 7 kwietnia

Zadanie 1  Doskonalimy artykulację głosek szumiących podczas piosenki ludowej
Poszło dziewczę po ziele

Zadanie 2  Kształtujemy grafomotorykę bawiąc się plasteliną
Mój koszyczek.


Zadania na 6 kwietnia

Tradycje wielkanocne
Tradycje

Poznajemy owieczki
Owca


Zadania na 3 kwietnia

Znaczenie symboli wielkanocnych- utrwalanie wymowy głosek szumiących i syczących
Symbole

Kształtowanie grafomotoryki i wymowy głosek syczących
Zając


Zadania na 2 kwietnia

Dzień Książki dla dzieci. Słuchanie ze zrozumieniem. Wypowiedzi zdaniami.
Dzień Książki dla Dzieci

Jak dbać o książkę. Utrwalanie wymowy głosek szumiących oraz głoski R
Jak dbać o książkę


Zadania na 1 kwietnia

Zabawa słowna ,,Pomidor”/Wesoły Dzień
Wesoły dzień

Wesoła kolorowanka
kolorowanka


Zadania na 31 marca

Do koszyka
Do koszyka.

Kurka
Kurka.


Zadania na 30 marca

Koszyk
Koszyk

Koszyczek
Koszyczek


Zadania na 27 marca

Zmisiowane cztanie


Zadania na 26 marca

Wypowiedz głoski U, W, Y, Z. Zwróć uwagę na wymowę głoski Z (język za dolnymi zębami). Pokoloruj według kodu.
kolorowanka kod

Opowiedz i ułóż  historyjkę obrazkową.
Bałwan


Zadania na 25 marca

Zabawa kształtująca słuch fonemowy. Nazwij zwierzęta i naśladuj odgłosy, które wydają.
Zwierzęta na farmie

Zabawa kształtująca motorykę małą i wymowę. Wytnij elementy i nazwij je.
Wiosenne wycinanki


Zadania na 24 marca

Inspiracje logopedyczne 24 III
Inspiracje logopedyczne i motoryka duża 24 III


Zadania na 23 marca

Wiosenna łąka-wiersz
Wiosenny obrazek
Misiowa Mama

Zadania autorskie – Monika Domańska
Zadania z głoską r


Zadania na 20 marca

Kurczątka-tekst

Kurczątka z papieru.


Zadania na 19 marca

Szukamy wiosny
Bez tytułu 1
ACFrOgDdcaJFnCBOMPkdZqJlIyAZzGKQf4Mc26Wu_g8iGq-ipi7o0tRhUAdLIrBiVqK6u6BkK-gfA-3RKC9On2knXz8K8N6kKSnCC189SEygCwrFvykjhZpgRh2Jn7FdH0ilPWhNbf7xNWGB43qm

Wiosna


Zadania na 18 marca

Miś w Kosmosie Język Kosmitów – utrwalanie wymowy głoski „r”
Miś w Kosmosie

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.