Aktualności przedszkolne

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych przedszkoli.

Dyrektor organizuje zajęcia w przedszkolu jedynie na wniosek:

  1. rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  2. rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wniosek do pobrania i wypełnienia znajduje się poniżej.

Dla dzieci pozostających w domu zostaną zaproponowane zabawy, ćwiczenia i zadania edukacyjne na stronie przedszkola. Proszę o przesyłanie nauczycielom na e-maila grupowego wykonane zadania i wypełnione karty pracy, a także zadania logopedyczne na adres: logomisie@przedszkole22.com.pl do Pani Ewy Trzeszan.

Dyrektor Przedszkola Nr 22

Wniosek