Rekrutacja – potwierdzenie woli przez rodzica ubiegającego się o przyjęcie dziecka do przedszkola

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Nr 22 w Gdyni, w terminie od 7 do 12 kwietnia br., do godziny 16:00 powinni z systemu rekrutacja: pobrać, wypełnić i wysłać „Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola”.

W przypadku niedopełnienia tegoż obowiązku dziecko nie będzie brało udziału w dalszej rekrutacji – nie zostanie przyjęte do placówki.

Rodzice, którzy nie mogą z systemu rekrutacja pobrać, wypełnić i wysłać wniosku, mogą to uczynić w formie papierowej, w Przedszkolu od 8 do 12 kwietnia br. w  godzinach od 7 do 9.