Zajęcia w przedszkolu podczas częściowej kwarantanny placówki

Szanowni Rodzice,

W związku z wykryciem zakażenia SARS-COV-2 u pracownika przedszkola, skierowaniu części pracowników placówki oraz dzieci z grupy II i V na kwarantannę,

na podstawie §18. ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, za zgodą organu prowadzącego zostają zawieszone zajęcia grupy II i grupy V na okres od 15 marca do 19 marca 2021 roku włącznie.

Dzieci z grupy II i V, które nie są objęte kwarantanną mogą uczęszczać do przedszkola na zajęcia grupy I.

Zajęcia w grupie I, III i IV odbywają się bez zmian.