Zawieszenie zajęć

Szanowni Rodzice,

W związku z wyryciem zakażenia SARS-COV-2 u jednego z pracowników oraz skierowaniu większości pracowników przedszkola na kwarantannę, na podstawie §18. ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, za zgodą organu prowadzącego zostają zawieszone zajęcia w Przedszkolu Nr 22 w Gdyni na okres od 29 października do 2 listopada włącznie.

Istnieje konieczność objęcia obowiązkiem kwarantanny dzieci uczęszczających do Przedszkola Nr 22 w Gdyni, które w dniach od 21 października do 23 października 2020r. były obecne w przedszkolu. Okres obowiązkowej kwarantanny trwa 10 dni od ostatniego kontaktu z osobą zakażoną, tj. w przypadku, gdy dzieci przebywały w przedszkolu w dniu:

– 2020-10-21 – czas kwarantanny trwa od dnia 2020-10-28 do dnia 2020-10-31,
– 2020-10-22 – czas kwarantanny trwa od dnia 2020-10-28 do dnia 2020-11-01,
– 2020-10-23 – czas kwarantanny trwa od dnia 2020-10-28 do dnia 2020-11-02.

Dalsze informacje będą Państwu przekazywane na bieżąco.

Z poważaniem,
Joanna Walaszkowska
Dyrektor Przedszkola nr 22 w Gdyni