Grupa III – Miłe Misie

ZADANIA WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE DLA GRUPY III
KWIECIEŃ 2020 r.

Kochani Rodzice!

W kwietniu nasza praca edukacyjno-wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

 • Zwierzęta na wiejskim podwórku
 • Wielkanoc
 • Praca rolnika
 • Dbamy o naszą planetę
 • Tajemnice książek

Planowane cele wychowawczo – dydaktyczne:

 • utrwalenie informacji na temat zwierząt wiejskich oraz ich młodych;
 • pogłębienie wiedzy na temat jajek, ich budowy i sposobów wykorzystania;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw roślin rosnących na polu;
 • poznanie różnic między sianem a słomą;
 • doskonalenie umiejętności szeregowania oraz klasyfikacji;
 • doskonalenie chwytu pęsetkowego i motoryki małej;
 • doskonalenie umiejętności opowiadania i dzielenia się własnymi doświadczeniami;
 • poznanie tradycji ozdabiania jaj;
 • utrwalenie nazw i symboliki elementów święconki;
 • porządkowanie wiedzy na temat tradycji obchodzenia Wielkanocy;
 • poznanie polskich i zagranicznych zwyczajów wielkanocnych;
 • poznanie nazw i działania maszyn rolniczych;
 • poszerzanie wiedzy na temat produktów ekologicznych;
 • pobudzanie odpowiedzialności za środowisko;
 • poznanie litery Ł, ł; Z, z; F, f;
 • kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego;
 • doskonalenie umiejętności segregacji śmieci, wprowadzenie pojęcia recyklingu;
 • rozwijanie wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza, poczucia odpowiedzialności oraz troski o czystość otoczenia;
 • wdrażanie do oszczędzania wody i ochrony środowiska;
 • doskonalenie słuchu fonemowego;
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych;
 • kształtowanie poszanowania dla książek;
 • kształtowanie motywacji do samodzielnego czytania;
 • rozpoznawanie grafemów poznanych dotąd liter;
 • rozwijanie umiejętności plastycznych;

W tym wyjątkowym czasie, prosimy Was Rodzice, abyście zwrócili uwagę na czynności samoobsługowe, porządkowe Waszych dzieci. Prosimy o doskonalenie umiejętności:

 • samodzielne ubieranie i rozbieranie się,
 • rozpinanie i zapinanie guzików, zamków,
 • wiązanie sznurowadeł,
 • posługiwanie się sztućcami (również nożem),
 • zastawianie stołu naczyniami oraz sprzątnie po posiłku,
 • sprzątnie swojego pokoju, układanie zabawek po skończonej zabawie,

Życzymy Państwu oraz całym rodzinom dużo zdrowia i optymizmu!

Nauczyciele gr. III

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.