Grupa III – Miłe Misie

ZADANIA WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE DLA GRUPY III
WRZESIEŃ 2019 r.

Kochani Rodzice!

We wrześniu nasza praca edukacyjno-wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

 • W przedszkolu
 • Wakacyjne wspomnienia
 • Jesteśmy bezpieczni
 • Dbam o siebie i środowisko

Planowane osiągnięcia dziecka:

 • bierze udział w zabawach integracyjnych, ruchowych
 • poznaje zasady panujące w przedszkolu, tworzy kodeks grupy
 • rozróżnia stronę lewą od prawej,
 • rozumie polecenie „co drugi, co trzeci”
 • podaje słowa rozpoczynające się na podaną głoskę
 • odlicza kolejno
 • śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego
 • porządkuje przedmioty zgodnie z kategorią
 • stosuje przyimki określające położenie
 • wyjaśnia, czym zajmują się osoby pracujące w przedszkolu
 • układa kompozycje z mozaiki geometrycznej wg własnego pomysłu
 • rozpoznaje przedmioty jedynie za pomocą zmysłu dotyku
 • rozróżnia symbole, kolory na mapie i zna ich znaczenie
 • nazywa podstawowe figury geometryczne
 • określa położenie Polski
 • wymienia znane środki transportu
 • wypowiada się na temat swojego miejsca zamieszkania
 • rozpoznaje znaki drogowe
 • rozpoznaje, wskazuje i nazywa różne części ciała
 • wymienia wyrazy rozpoczynające się głoską o
 • rozpoznaje dźwięki z najbliższego otoczenia

WAŻNE DATY:

 • 09.2019 – Rozpoczęcie roku szkolnego i powitanie dzieci.
 • 09.2019 – Zebranie Dyrektora Przedszkola z rodzicami – godz. 16.00. Po zebraniu spotkanie z nauczycielami w grupie.
 • 09.2019 – Spotkanie integracyjne dzieci, rodziców i pracowników przedszkola.
 • 09.2019 – Dzień chłopca.

Nauczyciele gr. III

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.