Grupa III – Miłe Misie

ZADANIA WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE DLA GRUPY V
LISTOPAD 2019 r.

Kochani Rodzice!

W listopadzie nasza praca edukacyjno-wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

 • Listopadowe wspomnienia
 • Kim będę, gdy dorosnę?
 • Zwierzęta domowe
 • Zimno, coraz zimniej

Planowane cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • utrwalenie nazw członków rodziny;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami czasu: dawniej, dziś i w przyszłości;
 • kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych;
 • pogłębianie poczucia przynależności do rodziny;
 • wprowadzenie pojęcia drzewo genealogiczne;
 • kształtowanie zrozumienia aspektów liczby 3;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych;
 • wprowadzenie pojęcia matematycznego – długość;
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw danych zawodów;
 • utrwalanie informacji o zmianach zachodzących w przyrodzie;
 • rozwijanie umiejętności klasyfikacji;
 • wprowadzenie litery M, m; R, r; D, d oraz y;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat różnic między zwierzętami;
 • wprowadzenie pojęć: ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby;
 • przypomnienie nazw zwierząt domowych;
 • kształtowanie odpowiedzialności;
 • doskonalenie umiejętności pomagania zwierzętom;
 • utrwalenie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych związanych z nadejściem zimy;
 • doskonalenie umiejętności podawania nazw zwierząt i ich domów;
 • utrwalenie nazw zwierząt zapadających w sen zimowy lub hibernację;
 • utrwalenie nazw ptaków migrujących;

WAŻNE DATY:

 • 13.11. – Dzień otwarty przedszkola w godz. (9.00-11.00)
 • 25.11. – Światowy Dzień Pluszowego Misia

Konsultacje z rodzicami odbędą się w dniu 12.11.2019 w godz. 16.00-16.30.

Nauczyciele gr. III

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.