Grupa III – Miłe Misie

ZADANIA WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE DLA GRUPY III
MAJ 2020 r.

Kochani Rodzice!

W maju nasza praca edukacyjno-wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

 • Polska to mój dom
 • W krainie muzyki
 • Wrażenia i uczucia
 • Święto mamy i taty

Planowane cele wychowawczo – dydaktyczne:

 • utrwalenie polskich symboli narodowych;
 • kształtowanie poczucia tożsamości narodowej;
 • zapoznanie z legendami i symbolami największych polskich miast;
 • poszerzanie wiedzy muzycznej (instrumenty);
 • zapoznanie ze współczesnymi gatunkami muzycznymi;
 • rozwijanie ekspresji muzycznej podczas improwizacji muzycznych;
 • doskonalenie umiejętności matematycznych w codziennych sytuacjach – objętość, waga, dzielenie;
 • poznanie litery J, j; H, h;
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej ;
 • doskonalenie motoryki małej podczas pisania szlaczków;
 • utrwalenie nazw emocji, rozwijanie empatii;
 • rozwijanie wyobraźni podczas prac plastycznych;
 • rozpoznawanie i podawanie nazw emocji własnych oraz innych osób;
 • wskazywanie sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami;
 • wyrażanie swoich przeżyć w formie ekspresji plastycznej;
 • przypomnienie nazw zawodów określanych jako męskie, żeńskie;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się o własnej rodzinie;
 • uwrażliwienie dzieci na los innych, zaznajomienie dzieci z terminem „adopcja”;
 • doskonalenie umiejętności słuchania;

Nauczyciele gr. III

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.