Grupa III – Dobre Misie

ZADANIA WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE GR. III
MARZEC 2019

Kochani Rodzice!

W marcu nasza praca edukacyjno- wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

 • Ziemia- nasza planeta
 • Życie na naszej planecie
 • Witaj wiosno
 • Duzi i mali obrońcy przyrody

Planowane osiągnięcia dziecka:

 • posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, dotyczących życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym
 • rozpoznaje litery, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności
 • doskonali umiejętność przeliczania i posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie od 1 do 10
 • rozwija umiejętność wypowiadania się na temat pełnym zdaniem
 • klasyfikuje obrazki ze względu na kształt
 • rozróżnia podstawowe figury geometryczne
 • rozwija umiejętność określania kierunków przedmiotów i wskazywania ich położenia względem własnej osoby
 • doskonali umiejętność rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji oraz uczuć własnych i innych ludzi
 • kształtuje umiejętność panowania nad emocjami w różnych sytuacjach

W toku codziennej pracy będziemy również wykonywać wiele ciekawych prac plastycznych, rozwijać ogólną sprawność ruchową oraz umuzykalniać dzieci poprzez słuchanie i śpiewanie piosenek.

Ważne daty:

20.03.2019 Powitanie wiosny – Zwierzęta na farmie

Konsultacje z rodzicami odbędą się w dniu: 19.03.2019 r. w godz. 16.00-16.30.

Nauczyciele gr. III

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.