Pracownicy

Pracownicy Przedszkola nr 22 w Gdyni

W przedszkolu zatrudnionych jest dwudziestu jeden pracowników:
dziesięciu nauczycieli,
jeden pracownik administracji,
dziesięciu pracowników obsługowych.

Kadra pedagogiczna

mgr Joanna Walaszkowska – Dyrektor – Tutor, Tutor Przedszkolny
mgr Katarzyna Rutka – Wicedyrektor, Pedagog specjalny – Tutor Przedszkolny
mgr Magdalena Czoska – Nauczyciel
mgr Ewelina Dzioba – Nauczyciel
mgr Monika Knut – Nauczyciel – Tutor Przedszkolny
mgr Kornelia Muchowska – Nauczyciel
mgr Aleksandra Niedzielska – Nauczyciel, Nauczyciel jęz. angielskiego
mgr Anna Duch – Katecheta
mgr Maria Machul – Neurologopeda
mgr Aurelia Pobłocka – Psycholog

Kadra administracyjna

Małgorzata B. – Intendent, referent

Kadra obsługowa

Łucja B. – Pomoc nauczyciela
Katarzyna K. – Pomoc nauczyciela
Olha V. – Pomoc nauczyciela
Paulina G. – Pomoc kuchenna
Wioletta P. – Pomoc kuchenna
Nataliia Ch. – Woźna oddziałowa
Wioletta J. – Woźna oddziałowa
Agnieszka S. – Woźna oddziałowa
Waldemar L. – Pracownik do prac ciężkich
Stanisław P.  – Konserwator c.o.