Pracownicy

Pracownicy Przedszkola nr 22 w Gdyni

W przedszkolu zatrudnionych jest dwudziestu dwóch pracowników:
jedenastu nauczycieli,
jeden pracownik administracji,
dziesięciu pracowników obsługowych.

Kadra pedagogiczna

mgr Joanna Walaszkowska – Dyrektor – Tutor, Tutor Przedszkolny
mgr Katarzyna Rutka – Wicedyrektor, Pedagog specjalny – Tutor Przedszkolny
mgr Magdalena Czoska – Nauczyciel
mgr Ewelina Dzioba – Nauczyciel
mgr Róża Gutowska – Kacik – Nauczyciel
mgr Monika Knut – Nauczyciel – Tutor Przedszkolny
mgr Kornelia Muchowska – Nauczyciel
mgr Aleksandra Niedzielska – Nauczyciel, Nauczyciel jęz. angielskiego
mgr Anna Duch – Katecheta
mgr Maria Machul – Neurologopeda
mgr Aurelia Pobłocka – Psycholog

Kadra administracyjna

Małgorzata Bielska – Intendent, referent

Kadra obsługowa

Łucja Brozio – Pomoc nauczyciela
Katarzyna Kurek – Pomoc nauczyciela
Olha Vrublevska – Pomoc nauczyciela
Paulina Grzędziszewska – Pomoc kuchenna
Wioletta Piepiórka – Pomoc kuchenna
Nataliia Cherhurko – Woźna oddziałowa
Wioletta Jakubowska – Woźna oddziałowa
Agnieszka Serafinowicz – Woźna oddziałowa
Waldemar Lubocki – Pracownik do prac ciężkich
Stanisław Picheta  – Konserwator c.o.