Nasze publikacje

Dziecięca matematyka

„Dziecięca matematyka – metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej” Etap przedszkolny w życiu dziecka to czas...

Rozwój mowy dziecka

Mowa dziecka rozwija się od urodzenia. Nauka mówienia polega na naśladowaniu najbliższych dorosłych, najczęściej rodziców...

Twórcze zabawy słowne

Twórcze zabawy słowne jako aktywizująca metoda wspomagająca rozwój mowy dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Miałam...

Konstruktywizm w pedagogice

Konstruktywizm w pedagogice Głównym przedstawicielem konstruktywizmu pedagogicznego był profesor psychologii poznawczej Ernest von Glaserdfelg zwany często...

Sztuka świadomego oddychania

„Sztuka świadomego oddychania przywraca koncentrację, poprawia kondycję organizmu, zapewnia zdrowie i długowieczność.” Andrzej Wasilewski Specyfika układu...

Trening słuchowy

Trening słuchowy program aktywizujący mowę dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Różnicowanie dźwięków, ich analiza...

Rozwój społeczny przedszkolaka

Rozwój społeczny przedszkolaka wiąże się przede wszystkim z wejściem w nowy świat, a mianowicie z debiutem w przedszkolu. Dziecko uczy się integrować...

Integracja sensomotoryczna

Sensoryczno – integracyjna terapia jest specyficznym sposobem postępowania. Pozwala indywidualnie dostosować ilość bodźców, aby zapewnić...