Dziecięca matematyka

„Dziecięca matematyka – metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej”

Etap przedszkolny w życiu dziecka to czas poznawania i doświadczania. To także okres wielkich możliwości, które wymagają odpowiedniej stymulacji i bodźców potrzebnych do kształtowania czynności umysłowych.

„Dziecięca matematyka” to metoda, której celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dziecka, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych. Najlepszym sposobem poznawania matematyki są osobiste doświadczenia dziecka, dlatego też dzieci powinny mieć możliwość samodzielnego działania, czy też pod kierunkiem nauczyciela w trakcie zajęć dydaktycznych takimi zabawkami (środkami dydaktycznymi) jak:

 • patyczki
 • liczbowe domina
 • zegary
 • gry planszowe
 • klocki (różne kształty, kolory, wielkości)
 • puzzle
 • inne (kolorowe guziki, nasiona, kasztany, klamerki itp.)

Program edukacji matematycznej wg E. Gruszczyk- Kolczyńskiej obejmuję 12 bloków tematycznych, które należy realizować w podanej kolejności, uwzględniając stopniowanie trudności i prawidłowości rozwoju dziecka:

 1. Orientacja przestrzenna
  1. Rytmy
  2. Kształtowanie umiejętności liczenia oraz dodawania i odejmowania
  3. Wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania (rozumienie pojęcia liczby naturalnej; zbiory)
  4. Rozwijanie umiejętności mierzenia długości
  5. Klasyfikacja (zbiory)
  6. Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych (doskonalenie umiejętności rachunkowych dzieci)
  7. Zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia (termin: ciężar)
  8. Mierzenie płynów ( pojęcia: mniej- więcej)
  9. Intuicje geometryczne (kształtowanie pojęć geometrycznych)
  10. Konstruowanie gier przez dzieci
  11. Zapisywanie czynności matematycznych znakami (<;>;=;+; -)

W tej metodzie nie stosuje się tradycyjnego podziału treści kształcenia ze względu na wiek dzieci. Treści w poszczególnych blokach dobrane są tak, aby rozwinąć najważniejsze czynności intelektualne i ukształtować te umiejętności , które są ważne w dalszej edukacji.

W każdym bloku treści ułożone są zgodnie z rozwojem dziecięcych możliwości na danym etapie rozwoju. Warunkiem mądrego wspomagania rozwoju dzieci jest zachowanie cyklu rozwojowego i dokładne opanowanie treści łatwiejszych przed przejściem do kolejnych.

Zajęcia według tej metody powinny odbywać się przynajmniej trzy razy w tygodniu. Należy pamiętać, że mają one sprawiać dziecku przyjemność, a nie być „przykrym” obowiązkiem.

Opracowała:
mgr Patrycja Cholch