Grupa I – Sprytne Misie

ZADANIA WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE DLA GRUPY I
GRUDZIEŃ 2023

Kochani Rodzice!

W grudniu nasza praca edukacyjno-wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

 • Grudniowe życzenia
 • Kuchenne ciekawostki
 • Święta za pasem
 • Krok w Nowy Rok!

Planowane cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat historii Świętego Mikołaja;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia w Polsce;
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat sposobów obchodzenia przez dzieci Bożego Narodzenia;
 • zapoznanie z różnymi rodzajami produktów spożywczych oraz ich właściwości;
 • stwarzanie warunków do doświadczania świata za pomocą wszystkich zmysłów;
 • rozwijanie słownictwa związanego z produktami, przedmiotami i procesami kuchennymi
 • zapoznanie z zawodem kucharza;
 • zachęcanie do podejmowania zabaw z gotowaniem;
 • zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w czasie posługiwania się różnymi sprzętami kuchennymi;
 • zachęcanie do wypowiadania się na określone tematy;
 • integrowanie grupy poprzez stwarzanie warunków do podejmowania wspólnych zabaw i działań;
 • zachęcanie do aktywnego słuchania innych osób oraz czytanych przez dorosłego utworów literackich;
 • zachęcanie do podejmowania zabaw ruchowych, naśladowczych i pozawerbalnych;
 • zapoznanie w sytuacjach zabawowych z pojęciami dotyczącymi upływu czasu;
 • zapoznanie ze sposobami odmierzania czasu;
 • poznanie i utrwalenie nazw dni tygodnia i miesięcy;
 • rozwijanie twórczego myślenia poprzez zabawy językowe;
 • stwarzanie okazji do podejmowania zabaw z liczeniem i wykorzystaniem liczebników porządkowych;
 • kształtowanie słuchu muzycznego poprzez wspólny śpiew i zabawy muzyczne;

Życzymy Państwu radosnych, rodzinnych Świąt oraz spełnienia marzeń w Nowym Roku!

Nauczyciele gr. I