Wizja

Przedszkole jest miejscem, w którym dziecko traktowane jest jako niepowtarzalna istota ludzka stanowiąca odmienny świat wrażeń, myśli i uczuć.

Nasz wychowanek:

  • odnosi sukcesy na miarę swoich możliwości;
  • jest spostrzegawczy i ciekawy świata;
  • poszukuje nowych, oryginalnych rozwiązań
  • posiada umiejętność wyrażania myśli i uczuć;
  • jest twórczy, otwarty na pomysły i inspiracje płynące od innych ludzi;
  • jest otwarty na drugiego człowieka.