Lider Lokalnej Ekologii „Na tropie czystej wody”

Drodzy Rodzice!

W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole po raz drugi bierze udział w projekcie edukacyjno-informacyjnym „Lider Lokalnej Ekologii”.

Cele projektu to:

  • budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska;
  • wzrost świadomości ekologicznej społeczności lokalnych w zakresie świadomego korzystania z zasobów przyrody, w tym znajomość tematu związanego z ochroną
    i gospodarowaniem wodami;
  • przyjmowanie postawy świadomości wartości oraz poczucia odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska przyrodniczego;
  • gotowość do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju;
  • kształtowanie poczucia wartości i przydatności indywidualnego oraz grupowego działania.

Organizatorem projektu jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni.

Tematem projektu jest: „Na tropie czystej wody”. Podjęte przez nas działania uwzględniają zagadnienia dotyczące ochrony wód, ich ujmowania, uzdatniania i oczyszczania, lokalnych zasobów wody pitnej, obiegu wody w przyrodzie – także w odniesieniu do zmiany klimatu, suszy, możliwości jej przeciwdziałania oraz minimalizowania jej skutków, zielono-błękitnej infrastruktury, śladu wodnego, dobrych nawyków ograniczających zużycie i zanieczyszczanie wody.

W ramach dotychczasowych działań na rzecz ochrony środowiska przedszkole realizuje również zbiórkę baterii, zbiórkę nakrętek.

Natomiast 25 marca po raz kolejny, weźmiemy udział w konkursie ekologicznym „Ekspert E.E. czyli w trosce o środowisko” organizowanym przez Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki. Tego dnia przeprowadzimy na terenie przedszkola zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wszystkich rodziców gorąco zachęcamy do udziału w naszych działaniach. Bardzo nam zależy, aby w tym roku szkolnym zdobyć tytuł i statuetkę „Lidera lokalnej ekologii”.

Materiały Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni

Jak to z deszczem bywa

Ochrona wód

Skąd się bierze woda w kranie

To dotknąć może także ciebie

Ukryte tajemnice wody

Wody podziemne

Z butelki czy z kranu