Projekt Lider Lokalnej Ekologii „Ochrona powietrza w praktyce”

Drodzy Rodzice!

W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole bierze udział w projekcie edukacyjno-informacyjnym „Lider Lokalnej Ekologii”. Celem projektu jest aktywizacja społeczności do działań na rzecz ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa ekologicznego poprzez szerokie informowanie o przedsięwzięciach podejmowanych w tym zakresie.

Organizatorem projektu jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni.

Temat projektu to: „Ochrona powietrza w praktyce”. Wszystkie podejmowane w naszej placówce działania uwzględniają zagadnienia dotyczące ochrony powietrza, odnawialnych źródeł energii, promują zachowania przyjazne środowisku w gospodarstwie domowym, w tym zasady oszczędzania energii elektrycznej i ciepła.

Tematy, które podczas realizacji zadań w ramach projektu obejmują zagadnienia dot. ochrony powietrza, w tym:

„Czyste powietrze? To możliwe!” – dzieci poznają źródła zanieczyszczeń powietrza, zapoznają się z charakterystyką głównych zanieczyszczeń powietrza, instytucjami odpowiedzialnymi za monitoring powietrza i ocenę jakości powietrza w Polsce, dowiedzą się, jakie indywidualne działania można podejmować na rzecz ochrony powietrza.

„Ciepło i bezpiecznie” – dzieci poznają sposoby ogrzewania naszych domów, dowiedzą się, jak to się dzieje, że z kranu płynie ciepła woda, a kaloryfer się ogrzewa?

„Domowe spanie śmieci szkodzi i szpeci” – dzieci poznają zagrożenia dla zdrowia i środowiska związane ze spalaniem śmieci oraz paliw niskiej jakości w niekontrolowanych warunkach oraz zasady prawidłowego postępowania z odpadami.

„Uwaga: zmiana klimatu!” –dzieci poznają odnawialne źródła energii: jej rodzaje, oraz możliwości stosowania w Polsce, innowacyjne rozwiązania technologiczne: energetyka wodna, wiatrowa, solarna, pompy ciepła, spalarnie odpadów i inne.

„Oszczędzać każdy może – trochę lepiej, trochę gorzej” – dzieci poznają sposoby oszczędzania ciepła i energii elektrycznej w przedszkolu czy domu.

Wszystkich rodziców gorąco zachęcamy do udziału w naszych działaniach. Bardzo nam zależy, aby w tym roku szkolnym zdobyć tytuł i statuetkę „Lidera lokalnej ekologii”.

Materiały Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni

Czyste powietrze to możliwe

Ulotka spalanie

Broszura spalarniowa

Ochrona powietrza