Grupa II – Miłe Misie

ZADANIA WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE
Grupa II
Kwiecień 2024   

Drodzy Rodzice!

W kwietniu nasza praca edukacyjno-wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

MORSKIE PRZYGODY
MIESZKAŃCY DOMU
ZAGRODY
EKOLOGIA NA CO DZIEŃ
KSIĄŻKA SKARBNICĄ WIEDZY 

Planowane cele wychowawczo – dydaktyczne:

OBSZAR EMOCJONALNY

 • odróżnianie emocji, nazywanie ich i rozumienie, że każdy ma prawo do ich odczuwania
 • uważnie słuchanie i analiza wypowiedzi innych osób podczas rozmowy swobodnej
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania emocji przyjemnych i nieprzyjemnych oraz poczucia, że przeżywają je wszyscy ludzie
 • doskonalenie umiejętności panowania nad emocjami

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie prawidłowych reakcji na negatywne zmiany w otoczeniu przyrodniczym poprzez aktywny udział w oszczędzaniu jej zasobów, m.in. oszczędzanie wody i energii
 • podejmowanie działań chroniących zasoby przyrodnicze, np. segregacja odpadów, wykorzystywanie sposobów zmniejszania ich ilości, oszczędzanie wody
 • rozwijanie empatycznego stosunku do zwierząt i wykazywanie wrażliwości na ich los
 • empatia, tolerancja i wrażliwość na krzywdę innych, chętne współdziałanie z innymi
 • dostrzeganie, co jest dobre, a co złe oraz wyrażanie opinii i ocen

OBSZAR POZNAWCZY

 • rozwijanie zainteresowania literą „j”, „J”, udział w zabawach i grach utrwalających znajomość liter
 • liczenie i odzwierciedlanie liczby elementów na palcach lub na zbiorach zastępczych
 • znajomość procesu powstawania książki oraz dzielenie książek na dostępne kategorie
 • dostrzeganie znaczenia cyfr i numeracji cyfrowej w życiu codziennym
 • znajomość i stosowanie zapisu cyfrowego od „0” do „10”

OBSZAR FIZYCZNY

 • dbanie o higienę oraz dostrzeganie zagrożenia wynikającego z jej nieprzestrzegania
 • wykazywanie się sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową
 • prawidłowe i bezpieczne posługiwanie się narzędziami i przyborami plastycznymi
 • systematyczne uczestnictwo w organizowanych zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu, zajęciach gimnastycznych
 • przestrzeganie zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych, ćwiczeń gimnastycznych, dostrzeganie ewentualnych zagrożeń i nieprawidłowego zachowania innych

Nauczyciele grupy II