Grupa II – Miłe Misie

ZADANIA WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE
Grupa II

Listopad 2023

Drodzy Rodzice!

W listopadzie nasza praca edukacyjno-wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

POLSKA NASZYM DOMEM

KRAINA BEZPIECZEŃSTWA

DESZCZOWA MUZYKA

W ŚWIECIE EMOCJI

Planowane cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • dostrzeganie różnorodności obiektów i krajobrazów Polski;
 • kształtowanie świadomości narodowej i poczucia dumy z faktu bycia Polakiem przez dostrzeganie piękna: języka, muzyki, tradycji, historii, architektury, sztuki;
 • rozpoznawanie flagi, godła i barw narodowych;
 • posługiwanie się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia, ale i z punktu widzenia innej osoby: w prawo, w lewo, do tyłu, do przodu;
 • rozumienie, jak działa termometr;
 • przeliczanie i porównywanie symboli pogodowych;
 • tworzenie zbiorów;
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych;
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych;
 • prezentowanie za pomocą mimiki i gestów stanów emocjonalnych;
 • kontrolowanie swojego zachowania w trudnych sytuacjach;
 • nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 • rozumienie i przestrzeganie ustalonych norm i zasad zachowania;
 • szanowanie praw rówieśników, przestrzeganie zakazu krzywdzenia innych osób: popychania, bicia, zabierania zabawek, przeszkadzania w zabawie;
 • pokojowe rozwiązywanie konfliktów, dochodzenie do kompromisu;
 • zwracanie się o pomoc do nauczyciela w sytuacjach trudnych;
 • umiejętna współpraca z grupą;
 • odczuwanie więzi z grupą rówieśniczą i wychowawcą oraz aktywne włączanie się w podejmowane działania;
 • ocenianie zachowania swojego i innych w kontekście przyjętych norm grupowych;
 • zachowywanie bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na świeżym powietrzu;
 • uczestnictwo w zabawach dydaktycznych i grach utrwalających znajomość liter;
 • wykazywanie się sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową;

Nauczyciele grupy II