Grupa II – Dobre Misie

ZADANIA WYCHOWAWCZO KSZTAŁCĄCE GR. II
CZERWIEC 2022

Drodzy Rodzice!

W czerwcu nasza praca edukacyjno – wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

 1. Tydzień Dziecka
 2. Lato – czas zabawy
 3. Kolorowe lato
 4. Żegnamy przedszkole
 5. Do widzenia!

Planowane cele wychowawczo – dydaktyczne:

 • poznanie znaczenia pojęcia „tolerancja”,
 • budzenie empatii,
 • poznanie nazwy pierwszego letniego miesiąca,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • poznanie określeń związanych z położeniem różnych przedmiotów w przestrzeni,
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni,
 • rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu,
 • uwrażliwienie na piękno tańca,
 • poznanie wyglądu i nazw wybranych letnich kwiatów,
 • poznanie znaczenia słów „być tolerancyjnym” na podstawie opowiadania,
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania oraz nazywania uczyć i emocji,
 • rozwijanie empatii i wrażliwości,
 • poznanie nazw wybranych mieszkańców łąki i ich odgłosów,
 • uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody,
 • poznanie wybranych wiadomości na temat pszczół,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania,
 • uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o środowisko naturalne, a szczególności pszczoły,
 • rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych,
 • nauka rozpoznawania elementów świata fikcji w odniesieniu do realnej rzeczywistości,
 • poznanie znaczenia zaufania na podstawie opowiadania,
 • poznanie różnych sposobów spędzania czasu latem,
 • poznanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu nad morzem,
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i posługiwania się liczebnikami porządkowymi,
 • poznanie różnych letnich zabaw,
 • odnajdywanie korzyści płynących ze spędzania czasu na świeżym powietrzu,
 • poznanie znaczenia zaufania na podstawie przykładu z literatury,
 • poznawanie utworów o charakterze żartobliwym z dziecięcego kanonu literatury,
 • rozwijanie umiejętności odczytywania myśli przewodniej utworu literackiego,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • poznanie cech charakterystycznych wybranych krajobrazów: morze, góry, jeziora,
 • doskonalenie umiejętności liczenia;
 • uwrażliwienie na piękno różnych krajobrazów Polski,
 • poznanie sposobów ochrony przed słońcem,
 • ukazanie konieczności bezpiecznego korzystania ze słońca,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • wdrażanie do odpowiedzialnego zachowania podczas wakacji nad morzem.

Konsultacje telefoniczne z rodzicami odbędą się 08.06.2022r. w godz.12:00-13:00.
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie (e-mail) chęci udziału w konsultacjach.

Nauczyciele grupy II