Grupa III – Dobre Misie

Drodzy Rodzice,

nowy miesiąc przynosi nam jesienną szarugę i coraz zimniejsze dni. Ten miesiąc będzie wspaniałym wstępem i odpoczynkiem przed grudniowym szaleństwem świątecznym…

W tym miesiącu nasza praca skupi się na tematach:

 1. Kochamy Cię Polsko
 2. Deszczem malowane
 3. Nasze emocje
 4. Zabawy w teatr

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

 • kształtowanie sprawności ciała i koordynacji w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich
 • inicjowanie zabaw konstrukcyjnych z wykorzystaniem materiału naturalnego
 • nazywanie wybranych symboli związanych z regionami Polski, ukrytych w podaniach, legendach
 • rozpoznawanie liter, odczytywanie krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczących treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności
 • nabywanie wzorców pięknej polszczyzny poprzez słuchanie utworów literackich
 • wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych
 • doskonalenie umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia własnego i drugiej osoby, posługiwanie się pojęciami: „w prawo”, „w lewo”, „do tyłu”, „do przodu”
 • kształtowanie umiejętności orientowania się na mapie Polski, w szczególności umiejętności wskazywania własnej miejscowości
 • rozbudzanie zainteresowania historią naszego kraju
 • budowanie atmosfery sprzyjającej wzajemnemu zaufaniu i akceptacji
 • wdrażanie do współpracy poprzez realizację zadań zespołowych
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „k”, „K”
 • rozwijanie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
 • kształtowanie pojęcia liczby „pięć”, poznanie cyfry 5
 • posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 1 do 5
 • doskonalenie umiejętności liczenia w szerokim zakresie, dwójkami, piątkami, dziesiątkami
 • kreślenie wybranych liter i cyfr
 • wdrażanie do prowadzenia kalendarza pogody z zaznaczeniem pory roku, nazwy miesiąca i dnia tygodnia
 • stosowanie w pracach plastycznych pełnej gamy barw, eksperymenty z mieszaniem kolorów
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „u”, „U”
 • rozwijanie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
 • utrwalanie kształtów liter i cyfr przez różnorodne działania: plastyczne, graficzne, konstrukcyjne, ruchowe
 • doskonalenie umiejętności czytania sylab, tworzenia wyrazów z rozsypanek sylabowych
 • podejmowanie prób podpisania się własnym imieniem w praktycznych sytuacjach
 • radzenie sobie z nieprzyjemnymi emocjami i uczuciami
 • stosowanie w codziennych sytuacjach wiedzy o tym, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych
 • nazywanie emocji i rozumienie, że każdy ma prawo do ich odczuwania i okazywania
 • wdrażanie do mówienia o swoich emocjach w sytuacjach trudnych, konfliktowych
 • radzenie sobie w sytuacjach porażki i sukcesu
 • budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i poczucia własnej wartości

Ważne dni w listopadzie:
6.11. godz. 16:00 – zebranie nauczycieli z rodzicami dzieci sześcioletnich (idących do szkoły w przyszłym roku)
11.11. – Narodowe Święto Niepodległości
23.11. – Dzień Pluszowego Misia

Nauczyciele grupy 3