Grupa III – Dobre Misie

Drodzy Rodzice!

Nadszedł miesiąc KWIECIEŃ. W tym miesiącu nasza praca skupi się wokół tematów:

 • Morskie opowieści
 • W domu i zagrodzie
 • Eko stylem życia
 • Strażnicy książek
 • Biało – czerwony maj

Cele wychowawczo – dydaktyczne na ten miesiąc to:

 • wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy
 • rozwijanie zainteresowania osiągnięciami, wynalazkami człowieka
 • wzbogacanie wiedzy na temat środków transportu, roślin i zwierząt wodnych
 • rozwijanie zainteresowania literami i czytaniem, doskonalenie umiejętności rozpoznawania liter, odczytywania krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania, opowiadania o zdarzeniach z przedszkola, objaśniania kolejności zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układania historyjki obrazkowej, recytowania wierszy, układania i rozwiązywania zagadek
 • doskonalenie umiejętności tworzenia i odtwarzania rytmicznych układów
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania w zakresie 9
 • kształtowanie umiejętności tworzenia i odczytywania zapisów działań matematycznych
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania monet oraz rozumienia, do czego służą pieniądze
 • wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt domowych, hodowlanych, egzotycznych
 • wzbogacanie wiedzy na temat postępu technicznego w gospodarstwie rolnym
 • kształtowanie umiejętności deklamowania wierszy grupowo i indywidualnie
 • kształtowanie pojęcia liczby dziesięć
 • rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 0 do 10
 • dostrzeganie znaczenia liter oraz cyfr i numeracji w życiu codziennym
 • dostrzeganie znaczenia stosowanych miar w życiu człowieka
 • wzbudzanie zainteresowania czytaniem i literami: litery „g”, „G”
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni przez łączenie technik plastycznych
 • poszerzanie wiadomości o zagrożeniach dla przyrody wynikających ze zmian klimatycznych
 • poszerzanie wiadomości na temat sposobów redukowania niekorzystnego wpływu na przyrodę przez działania proekologiczne i stosowanie rożnych form ochrony przyrody
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania różnic pomiędzy książkami
 • poszerzanie słownika czynnego i biernego związanego z tematyką książek, czytelnictwem
 • wdrażanie do wypowiadania się w sposób zrozumiały, poprawny pod względem gramatycznym i logicznym
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi
 • kształtowanie umiejętności czytania – poznanie liter „f”, „F”
 • kształtowanie podstawowej orientacji na mapie Polski
 • wdrażanie do postawy poszanowania symboli narodowych: flagi, godła i hymnu
 • kształtowanie umiejętności śpiewania hymnu państwowego, z zachowaniem właściwej postawy ciała, zaznajamianie z sytuacjami, w których jest grany hymn państwowy
 • kształtowanie znajomości wybranych monet i banknotów, znaczenia pieniędzy w życiu codziennym
 • kształtowanie świadomości przynależności społecznej i terytorialnej: moja rodzina, moje miasto, mój region, mój kraj

Nauczyciele Grupy III