Rada Rodziców

RADA RODZICÓW
ROK SZKOLNY 2022/2023

Od września 2022 roku wysokość miesięcznej składki na Radę Rodziców za jedno dziecko wynosi 50 złotych.

Opłatę można regulować miesięcznie bądź za dowolny okres (np. 2, 3, 10 miesięcy) na grupowy rachunek Rady Rodziców:

Grupa I       30 1090 1102 0000 0001 4716 5344

Grupa II      40 1090 1102 0000 0001 4716 5358

Grupa III     27 1090 1102 0000 0001 4716 5301

Grupa IV    04 1090 1102 0000 0001 4716 5327

Prezydium Rady Rodziców:

Joanna Kukuczka
Dorota Harbaczewska

Sekretarz:

Alicja Narewska

Skarbnik:

Aleksandra Choińska
Joanna Kukuczka

Komisja Rewizyjna:

Marcin Jarecki
Ewa Bagińska