Miesięczna odpłatność za przedszkole

 • Opłaty za świadczenia przedszkola płatne są do 15 każdego miesiąca.
 • Wpłaty należy dokonywać na wyznaczone konta:
  a) za usługę przedszkolną – nr konta: PKO BP 60 1440 1026 0000 0000 1252 3777,
  b) za żywienie – nr konta: PKO BP 57 1440 1026 0000 0000 1252 3734.
 • Opłata za żywienie – 9,00 zł dziennie, w tym: śniadanie – 2,70 zł, obiad – 4,50 zł, podwieczorek – 1,80 zł.
 • Podstawa programowa od 8:00 do 13:00 – bezpłatna
 • Opłata za usługę przedszkolną w zakresie przekraczającym pięciogodzinny pobyt w przedszkolu wynosi za każdą rozpoczętą godzinę – 1,30 zł.
 • Opłata za Radę Rodziców
 • Z opłaty za usługę przedszkolną zwolnieni są rodzice dzieci 6-letnich, które od września danego roku szkolnego rozpoczynają roczne przygotowanie szkolne.

Odpłatność maj 2024 Grupa I

Odpłatność maj 2024 Grupa II

Odpłatność maj 2024 Grupa III