Grupa I – Sprytne Misie

ZADANIA WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE DLA GRUPY I
CZERWIEC 2024 r.

Kochani Rodzice!

W czerwcu nasza praca edukacyjno-wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

 • Tydzień Dziecka
 • Obserwacje przyrody
 • Kolorowe lato
 • Wesołe wakacje

Planowane cele wychowawczo – dydaktyczne:

 • powtórzenie i utrwalenie informacji o prawach i obowiązkach dzieci;
 • zaznajomienie dzieci ze sposobami obchodzenia Dnia Dziecka w innych krajach;
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
 • zachęcanie do konstruktywnego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i wdrażanie do rozwiązywania ich w sposób akceptowalny społecznie;
 • budowanie pozytywnych relacji w grupie;
 • zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw i działań;
 • uświadomienie dzieciom, że są osoby i miejsca, z którymi i w których mogą czuć się bezpiecznie;
 • zachęcanie do nazywania i opisywania własnych emocji;
 • rozbudzanie zainteresowania światem przyrody i zachęcanie do troski o środowisko;
 • zapoznanie z oznakami nadchodzącego lata;
 • zachęcanie do obserwowania letniej przyrody i budzenie ciekawości poznawczej;
 • zapoznanie z wybranymi owocami sezonowymi;
 • odkrywanie znaczenia wody w przyrodzie;
 • zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku;
 • doskonalenie percepcji i pamięci wzrokowej;
 • budowanie radosnej atmosfery w oczekiwaniu na nadejście wakacji;
 • rozwijanie umiejętności przeliczania, rozdzielania po tyle samo;
 • doskonalenie umiejętności formułowania i wypowiadania swojego zdania na forum grupy;
 • wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich;
 • ćwiczenie pamięci poprzez naukę wierszyków i rymowanek;
 • zachęcanie do aktywnego udziału we wspólnym śpiewie, tańcach i muzykowaniu;
 • doskonalenie sprawności motoryki małej poprzez zabawy manipulacyjne;
 • wzmacnianie siły mięśni, zwrotności i szybkości reakcji w czasie zabaw ruchowych;
 • zachęcanie do podejmowania zabaw plastycznych z wykorzystaniem różnych materiałów.

Nauczyciele gr. I