Rozwój mowy dziecka

Mowa dziecka rozwija się od urodzenia.

Nauka mówienia polega na naśladowaniu najbliższych dorosłych, najczęściej rodziców i ich zachowań językowych. Jeśli rodzice wypowiadają się normalnie, ich wymowa jest prawidłowa i wyraźna, nabywanie umiejętności językowych przez dziecko będzie łatwiejsze. W trwającym kilka lat rozwoju mowy dziecka  wyróżnić możemy 4 okresy:

– okres melodii,

– okres wyrazu,

– okres zdania,

– okres swoistej mowy dziecka.

Istnieje ścisła współzależność między rozwojem ruchowym dziecka a rozwojem mowy.

Nasze dziecko w wieku przedszkolnym znajduje się w okresie mowy swoistej dziecka.

W tym okresie wyrazy wyuczone we wcześniejszych okresach utrwalają się, pojawiają się także nowe słowa, rozwija się gramatyka wypowiedzi zbliżona do mowy potocznej dorosłych,  pojawiają się głoski r, sz, ż, cz, dż.

W wieku przedszkolnym występować mogą nieprawidłowości fonetyczne.

 W wieku 7 lat nasze dziecko osiąga dojrzałość szkolną dla mowy oznacza to, że ma poprawną artykulację, mówi zgodnie z regułami gramatycznymi i składniowymi, ma bogate słownictwo.

Jeśli podejrzewasz u swojego dziecka  nieprawidłowości rozwoju mowy skontaktuj się z logopedą. Im wcześniej zostanie ono poddane profilaktyce i stymulacji logopedycznej tym większe jest prawdopodobieństwo, że odniesie ona zamierzony skutek.

Podczas zabaw i codziennej pielęgnacji mów dużo do swojego dziecka, staraj się z nim rozmawiać.

neurologopeda Ewa Trzeszan