Jak wychować dziecko na patriotę

Jak wychować dziecko na patriotę?

— Kto ty jesteś?
— Polak mały.
— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.
— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swemi.
— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.
— Czem ta ziemia?
— Mą Ojczyzną.
— Czem zdobyta?
— Krwią i blizną.
— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.
— A w co wierzysz?
— W Polskę wierzę!
— Coś ty dla niej?
— Wdzięczne dziecię.
— Coś jej winien?
— Oddać życie.

Wł. Bełza

Żyjemy w Polsce, jesteśmy Polakami i jako naród obchodzimy rocznice ważnych dla nas wydarzeń.

Listopad jest dla Polaków czasem szczególnym, bo kiedy przebrzmi zaduma nad bliskimi zmarłymi – warto również pochylić czoła i nad tymi, którzy swoje życie poświęcili za to, by Polska mogła znów zaistnieć na mapie świata.

11 listopada to również znakomity czas, by udzielić swojemu dziecku cennej lekcji patriotyzmu. To idealny czas, by pokazać, że w dzisiejszej kulturze galeriowo – macdonaldowej jest miejsce na szacunek i umiłowanie ojczyzny oraz poczucie przynależności do większej niż własna rodzina, społeczności.

Zacznijmy od najważniejszego: patriotę wychowujemy już od kołyski. Jest wiele sposobów, w jaki rodzice mogą rozbudzać w dziecku poczucie bycia Polakiem.

WSPÓLNE TRADYCJE

Pierwszym elementem, który wiąże nas emocjonalnie z daną społecznością jest kultywowanie wspólnych tradycji. Od malucha angażujemy dziecko we wspólne przygotowywanie uroczystości, które są charakterystyczne tylko dla naszego kraju (np. wróżby Andrzejkowe, Zaduszki, Marzanna, pisanki). Ściśle z tradycjami wiąże się również nasza bogata kuchnia. Warto uświadomić dzieciom (a najlepiej z nimi przygotować!), że kochana przez nie zupa pomidorowa, ogórkowa, rosół, kotlet schabowy – to potrawy stworzone i jadane tylko przez Polaków. Oprócz silnie wiążących nas z Polską tradycji, nie można nie wskazać na element wspólnotowy. Umacnianie więzi z rodziną, zwłaszcza wielopokoleniową jest doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, myśli i……

Wspólnie z dzieckiem, babcią i dziadkiem można zorganizować wyjście do muzeum, wziąć udział w paradach np. z okazji 3 maja czy 11 listopada. Wykorzystać można również barwy narodowe do dekoracji czy wspólnego oglądania meczu. Wysłuchana melodia czy wyjście na koncert są okazją do przybliżenia postaci sławnych Polaków.

PIĘKNO JĘZYKA

Kolejnym ważnym elementem kształtującym poczucie bycia Polakiem jest język. Dbajmy o jego piękno poprzez słuchanie i czytanie rodzinnej literatury oraz naukę pięknych, polskich pieśni. Albumy z polską sztuką, historia kraju, mapy i atlasy będą bardzo przydatne w kształtowaniu nie tylko mowy, ale i wiadomości o Polsce. Uczmy dziecko języka literatury, a nie infantylnej gwary dziecięcej.

Zaproponujmy dziecku ułożenie własnego wiersza lub zawody, kto znajdzie jak najwięcej słów zaczynających się na wybraną literę.

OD BAŁTYKU PO TATR SZCZYTY…

Kraj nasz pięknem jest okryty. Uczyć patriotyzmu możemy poprzez ciekawe wycieczki ukazujące naturalne piękno naszego kraju. W wakacje lub w długie weekendy warto odwiedzić miejsca związane z historią Polski. Kraków, Biskupin, Warszawa czy też najbliższy nam Gdańsk będą świetną okazją do przybliżenia ważnych zabytków i związanych z nimi historii. Ale tak naprawdę historia otacza nas dookoła. W każdym praktycznie miejscu działo się coś ciekawego bądź istnieje pomnik upamiętniający jakieś wydarzenie.

Krótkie spacery poza miasto, czy też dłuższe wyjazdy agroturystyczne są spoiwem łączącym nas z ojczyzną i uświadomieniem, że „wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej”. W domu czyli w naszej ojczyźnie. Spacer po osiedlu zaś stać się może okazją do zastanowienia kim były osoby, których nazwy noszą ulice…

MAŁA OJCZYZNA

W kształtowaniu u dziecka patriotycznych postaw pomocne jest zapoznanie z „małą Ojczyzną”. Wspólnie z dzieckiem można odwiedzić ratusz, obejrzeć gazetkę lub stronę internetową poświęconą Gdyni. Wyjaśnić, kim są ludzie sprawujący władzę w mieście i jakie mają obowiązki. Jest to też punkt wyjścia do rozmowy o prawach i obowiązkach, jakie posiada każdy człowiek, Polak, dziecko. Możemy zaproponować dziecku zredagowanie „domowej” konstytucji, do przestrzegania której zobowiązani będą wszyscy domownicy, lub też wcielenie się w rolę prezydenta (Polski, miasta Gdyni), który chciałby zrobić coś dla innych.

Jest wiele sposobów na rozbudowanie w dziecku patriotyzmu, pobudzenie ciekawości tym, co polskie. Słowo „patriotyzm” już nie musi się kojarzyć z tym co staroświeckie, nudne czy wojenne. Zwrócenie uwagi na ten element pomoże nam w mądrym i świadomym wychowaniu dzieci w umiłowaniu ojczyzny i pomoże im dostrzegać jej piękno nie tylko naturalne, ale również to płynące z głębi serca. Gwarantuje szacunek dla innych, własny dojrzały rozwój i troskę o wspólne dobro.

„PATRIOTYZM OZNACZA UMIŁOWANIE TEGO CO OJCZYSTE: UMIŁOWANIE HISTORII, TRADYCJI, JĘZYKA CZY SAMEGO KRAJOBRAZU OJCZYSTEGO. JEST TO MIŁOŚĆ, KTÓRA OBEJMUJE RÓWNIEŻ DZIEŁA RODAKÓW I OWOCE ICH GENIUSZU”.

JAN PAWEŁ II

Opracowała mgr Urszula Janusz