Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca – Katarzyna Lachowicz (gr. IV)

Zastępca przewodniczącej – Joanna Kukuczka (gr. I)

Sekretarz – Dorota Kuźnia (gr. V)

Skarbnik – Agnieszka Choińska (gr. II)

Komisja rewizyjna:

Anna Sulewska (gr. II)

Patrycja Bryk (gr. III)

Kontakt z Radą Rodziców:

rrprzedszkole22@o2.pl

Zgodnie z Uchwałą Rady Rodziców Przedszkola nr 22 miesięczna składka w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 40 zł za dziecko.

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ KONTO RADY RODZICÓW, do której uczęszcza dziecko:

Grupa I – 40 1090 1102 0000 0001 4716 5358

Grupa II – 27 1090 1102 0000 0001 4716 5301

Grupa III – 04 1090 1102 0000 0001 4716 5327

Grupa IV – 30 1090 1102 0000 0001 4716 5344

Grupa V – 55 1090 1102 0000 0001 4716 5379

Regulamin Rady Rodziców

Zestawienie płatności składek na Radę Rodziców – styczeń 2022