Розпочинаємо набір до дитячих садків

Сьогодні від 12 год. стане доступною електронна сторінка набору до дошкільних закладів на 2023-2024 навчальний рік. Від цього моменту батьки зможуть ознайомлюватися з пропозиціями 45 дитячих садків та дошкільних відділень 28 початкових шкіл. Сам набір розпочнеться в понеділок, рівно о 12 год. Черговість подання заявок не береться до уваги при зарахуванні!

Цьогорічний набір охоплює дітей 2017-2020 р.н., які проживають у Гдині. Діти 2021 р.н. не беруть участі в наборі. Батьки цих дітей (після виповнення їм щонайменше 2 років 6 місяців) можуть подати заяву про зарахування до дитячого садка після завершення додаткового набору – на вільні місця.

Батьки дітей, які проживають за межами Гдині, можуть подати заяву про зарахування до дитячого садка/дошкільного відділення після завершення процесу набору, якщо в дитячому садку/дошкільному відділенні будуть вільні місця.

– Дитячі садки Гдині є добре оснащені, мають чудовий персонал, більшість з них нещодавно запровадили привабливі освітні програми, – каже Бартош Бартошевич, віце-президент Гдині з питань якості життя. – Набір відбувається таким чином, щоб кожна дитина знайшла місце для себе: якщо не вдасться в закладі першого вибору, то напевне знайдеться місце в іншому із сорока п’яти освітніх закладів. Кожен муніципальний дитсадок є безпечним місцем для найменших жителів Гдині.

Шестирічні діти (2017 р.н.) повинні пройти річну дошкільну підготовку в дитячому садку або в дошкільному відділенні, створеному в початковій школі, або в якомусь іншому закладі дошкільного виховання.

У разі незарахування дитини до жодного із дитячих садків/дошкільних відділень, вказаних у заяві, батькам дитини порекомендують інше місце для здійснення дошкільної освіти.

Діти, які мають довідку про потребу спеціального навчання і мають намір вступити до дошкільних відділень (загальнодоступних), беруть участь в електронному наборі на загальних засадах.

Діти, які мають довідку про потребу спеціального навчання і мають намір вступити до інтеграційного відділу початкової школи, не беруть участі в електронному наборі. Заяву щодо прийому кандидата подають батьки в обраному закладі, де діє інтеграційний відділ.

Батьки можуть обрати від одного до трьох закладів. У заявах вони повинні зазначити, який із цих закладів є закладом першого вибору, а які беруть до уваги в другу і третю чергу.

Батьки дітей, які проживають за межами Гдині, можуть подати заяву про зарахування до дитячого садка/дошкільного відділення після завершення процесу набору, якщо дитячий садок/дошкільне відділення матиме вільні місця.

Набір розпочнеться 6 березня о 12:00 год. за тією електронною адресою сторінки, яка сьогодні доступна.

Рішення про зарахування дитини до закладу ухвалює приймальна комісія на підставі набраних балів щодо відповідності певним критеріям. У першу чергу звертають увагу на законодавчі критерії, що визначені в законі про освіту, у другу чергу – на критерії, що встановлені місцевою владою.

Як виглядає графік прийому?

3 березня 2023 р. о 12.00 год. – надання доступу до пропозицій дитячих садків/дошкільних відділень початкових шкіл на сторінці   gdynia.pl/rekrutacja2023
6 березня від 12.00 год. до 17 березня 2023 р. до 16.00 год. – складання заяв про прийняття до дитсадка/дошкільного відділення початкової школи разом з наданням документів, що підтверджують виконання кандидатом умов і критеріїв набору,
14 квітня 2023 р. о 12.00 год. – оприлюднення списків зарахованих і незарахованих кандидатів,
до 17 квітня 2023 р. до 16.00 год. – надання підтвердження щодо запису дитини до дитсадка/школи, до котрої кандидат визнаний зарахованим,

21 квітня 2023 р. о 12.00 год. – оприлюднення приймальною комісією списків прийнятих і неприйнятих кандидатів.

Додатковий набір:

26 травня 2023 р. о 12.00 год. – опублікування  на сторінці gdynia.pl/rekrutacja2023 списку вільних місць у дитячих садках і дошкільних відділеннях,
29 травня від 12.00 год до 2 червня 2023 р. до 16.00 год.  – складання заяв про прийняття до дитсадка/дошкільного відділення початкової школи разом з наданням документів, що підтверджують виконання кандидатом умов і критеріїв набору,
13 червня 2023 р. о 12.00 год. – оприлюднення списків зарахованих і незарахованих кандидатів,
до 15 червня 2023 р. до 16.00 год. – надання підтвердження щодо запису дитини до дитсадка/школи, до котрої кандидат визнаний зарахованим,
20 червня 2023 р. о 12.00 год. – оприлюднення списків прийнятих і неприйнятих кандидатів,
31 серпня 2023 р. о 12.00 год. – опублікування списку вільних місць.

Кого з дітей приймуть до закладів у першу чергу?

У першу чергу процедура набору враховує законодавчі критерії, викладені в Законі про освіту від 14 грудня 2016 року. Їх сім і діють вони на всій території країни:

1) багатодітність сім’ї кандидата,
2) інвалідність кандидата,
3) інвалідність одного з батьків кандидата,
4) інвалідність обох батьків кандидата,
5) інвалідність брата або сестри кандидата,
6) виховання кандидата у неповній сім’ї,
7) виховання кандидата у прийомній сім’ї.

Критерії мають однакову вартість – кожен 50 балів.

Документами, необхідними для підтвердження відповідності критеріям, що визначені Законом про освіту, є:

1) довідка, що сім’я є багатодітною,
від 2) до 5) довідка про потребу в спеціальній освіті, видана у зв’язку з інвалідністю, довідка про інвалідність або ступінь інвалідності або рівнозначна довідка у розумінні Закону від 27 серпня 1997 року про професійну та соціальну реабілітацію та працевлаштування інвалідів (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm),
6) остаточне рішення сімейного суду про розлучення або роздільне проживання, свідоцтво про смерть та заява про виховання дитини одним із батьків,
7) документ про те, що дитина виховується в прийомній сім’ї відповідно до Закону від 9 червня 2011 р. про підтримку сім’ї та системи патронатного виховання (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.).

У другу чергу беруться до уваги критерії визначені місцевою владою Гдині, вони додатково сумуються коли стосуються:

1) дитини, обоє батьків (опікунів) якої сплатили податок на доходи від фізичних осіб за минулий рік у податковій службі міста Гдині; критерій також поширюється на одинокого батька/одиноку матір (законного опікуна) – 12 балів,
2) дитини, обоє батьків (опікунів) якої працюють, виконують роботу на підставі цивільно-правового договору, навчаються за денною формою навчання або ведуть активну підприємницьку діяльність; критерій також стосується одинокого батька/одинокої матері (законного опікуна) – 6 балів,
3) дитини, щодо якої надана довідка про отримання обов’язкових профілактичних щеплень або яка не може бути щеплена за станом здоров’я, що встановлено лікарем, відповідно до Постанови міністра охорони здоров’я про проведення обов’язкових профілактичних щеплень – 5 балів,
4) дитини, брат або сестра якої розпочнуть або продовжать навчання у дитячому садку/дошкільному відділенні/школі (також стосується комплексу школа – садок чи комплексу шкіл) першого вибору, до якого має намір вступити кандидат у навчальному році, на який здійснюється набір – 3 бали,
5) дитини, яка проживає в районі початкової школи (також стосується комплексу школа – садок чи комплексу шкіл) з дошкільними відділеннями, до якої вона має намір вступити; критерій стосується організованих дошкільних відділень у початкових школах міста Гдиня – 2 бали,
6) у випадку, якщо кількість кандидатів, які набрали однакову кількість балів, перевищує кількість місць, приймальна комісія проводить зарахування кандидатів беручи до уваги їх вік, починаючи з найстарших кандидатів, враховуючи рік, місяць і день народження – 1 бал.

Документами, необхідними для підтвердження відповідності критеріям, що визначені місцевою владою, тобто органом місцевого самоврядування, є:
 
1) а) копія першої сторінки податкової декларації з печаткою-підтвердженням працівника податкової служби про надання документу, куди було подано податкову декларацію, або
б) довідка з податкової інспекції про підтвердження факту подання
податкової декларації про розмір отриманого доходу (понесених збитків),
або
в) офіційне підтвердження складення податкової декларації, видане
електронною скринькою інформаційної системи податкової адміністрації
(UPO);
2) а) довідка з місця роботи,
б) довідка про виконання робіт за цивільно-правовим договором,
в) довідка з університету/школи з інформацією про навчання за денною
формою,
г) заява одного з батьків (опікуна) про ведення підприємницької діяльності
разом з номером NIP;
3) копія карти щеплень або медичної книжки дитини для ознайомлення;
4) заява про подання документів до дитячого садка/дошкільного відділення початкової школи (у тому числі у складі комплексу школа-дитсадок чи комплексу шкіл) першого вибору не менше двох дітей або заява про продовження навчання у наступному навчальному році братів/сестер зареєстрованої дитини у дитячому садку/дошкільному відділенні початкової
школи першого вибору, до котрої має намір вступити дитина;
5) довідка про проживання дитини в районі початкової школи, у дошкільне
відділення якої вона претендує вступити;
6) дані вказані батьками (опікунами) у заяві про прийом дитини до дитячого садка.