Dumnym krokiem przez Gdynię – spacer patriotyczny i przegląd piosenki patriotycznej