Lider Lokalnej Ekologii

Drodzy Rodzice!

W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole po raz drugi bierze udział w projekcie edukacyjno-informacyjnym „Lider Lokalnej Ekologii”.

Cele projektu to:

  • budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony środowiska;
  • wzrost świadomości ekologicznej społeczności lokalnych w zakresie świadomego korzystania z zasobów przyrody, w tym znajomość tematu związanego z ochroną i gospodarowaniem wodami;
  • przyjmowanie postawy świadomości wartości oraz poczucia odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska przyrodniczego;
  • gotowość do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju;
  • kształtowanie poczucia wartości i przydatności indywidualnego oraz grupowego działania.

Organizatorem projektu jest Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni.

Więcej informacji i materiały projektu Lider Lokalnej Ekologii Na tropie czystej wody