Rodzice dzieci nowoprzyjętych do Przedszkola Nr 22 w Gdyni

Dyrektor Przedszkola Nr 22 w Gdyni zaprasza rodziców dzieci na zebranie informacyjne w dniu 12 lipca 2021 roku o godzinie 16.00.

Z uwagi na trwający czas epidemiczny i reżim sanitarny zebranie odbędzie się na tarasie od strony ogródka przedszkolnego bez udziału dzieci.

Z chwilą wejścia na teren ogródka, aż do jego opuszczenia rodzice zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego i społecznego dystansu odległości.