Grupa V – Happy Misie

                                                                         

ZADANIA WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE DLA GRUPY V
PAŹDZIERNIK 2021

Kochani Rodzice!

W październiku nasza praca edukacyjno-wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

 • Jesienna przyroda
 • Koszyk Pani Jesieni
 • Skarby jesieni
 • Nasza mała ojczyzna

Planowane cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • wprowadzenie pojęcia: pracowitość;
 • kształtowanie pojęć związanych ze zjawiskami przyrodniczymi;
 • uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody oraz zmiany zachodzące w różnych porach roku;
 • poznawanie sposobów spędzania wolnego czasu;
 • poszerzanie wiedzy na temat gatunków drzew;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania elementów zbiorów;
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, słuchowej;
 • poznawanie warunków życia wybranych gatunków zwierząt;
 • zapoznanie ze zmianami w wyglądzie i zachowaniu zwierząt ze względu na porę roku;
 • wprowadzenie liter: m, t, d;
 • poznawanie roślinności uprawianej na polu;
 • poznawanie i nazywanie przetworów jesiennych;
 • doskonalenie motoryki małej podczas pisania szlaczków;
 • budzenie zainteresowania własną miejscowością;
 • poszerzenie wiedzy o domach w różnych zakątkach Polski i świata;
 • rozwijanie ekspresji muzycznej podczas improwizacji muzycznych;
 • kształtowanie słuchu oraz pamięci muzycznej i ruchowej;
 • doskonalenie analizy słuchowej i wzrokowej;
 • rozwijanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2 w znaczeniu kardynalnym i porządkowym;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów.

WAŻNE DATY:

05.10.2021 – Warsztaty „Jesienne lampiony”
14.10.2021 – Pasowanie na Przedszkolaka

Konsultacje telefoniczne z rodzicami odbędą się 6 października 2021 r. w godz. 13.00-14.00. Proszę o wcześniejsze zgłoszenie (e-mail) chęci udziału w konsultacji.

Dzieci i nauczyciele gr. V

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.