Grupa V – Happy Misie

                                                                         

ZADANIA WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE DLA GRUPY V
CZERWIEC 2021 r.

Kochani Rodzice!

W czerwcu nasza praca edukacyjno-wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

 • Lato – czas zabawy
 • Tydzień dziecka
 • Kolorowe lato
 • Żegnamy przedszkole
 • Do widzenia

Planowane cele wychowawczo – dydaktyczne:

 • uwrażliwienie na innych;
 • doskonalenie umiejętności szukania różnic i podobieństw;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na własny temat;
 • poszerzanie wiedzy na temat dzieci z różnych stron świata;
 • zaznajomienie dzieci z ich prawami;
 • kształtowanie poczucia własnej wartości;
 • zaznajomienie dzieci ze sposobami obchodzenia Dnia Dziecka w innych krajach;
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
 • rozpoznawanie środowiska naturalnego – łąki oraz jej flory i fauny;
 • poszerzanie słownika o nazwy owadów występujących na łące;
 • poznawanie warunków życia wybranych zwierząt oraz środowiska wodnego;
 • poznawanie stadium rozwoju motyla;
 • kształtowanie logicznego myślenia w trakcie rozwiązywania zagadek;
 • doskonalenie słuchu fonemowego;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczb;
 • poznawanie sposobów odpoczywania;
 • poznawanie środowiska i krajobrazu związanego z jeziorami, rzekami;
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt i roślin górskich;
 • poznawanie krajobrazu morskiego oraz sposobów spędzania czasu wolnego nad morzem;
 • rozwijanie zainteresowań podróżniczych;
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni;
 • rozwijanie umiejętności godzenia się z porażką przy przegranej w różnego rodzaju grach;
 • poszerzanie informacji na temat bezpiecznego sposobu spędzania wakacji.

Konsultacje telefoniczne z rodzicami odbędą się 9 czerwca 2021 r. w godz. 12.40-13.40. Proszę o wcześniejsze zgłoszenie (e-mail) chęci udziału w konsultacji.

Dzieci i nauczyciele gr. V

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.