Grupa V – Happy Misie

                                                                         

ZADANIA WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE DLA GRUPY V
CZERWIEC 2019 r.

Kochani Rodzice!

W czerwcu nasza praca edukacyjno-wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

 • Tydzień dziecka
 • Świat owadów
 • Lato
 • Wakacje

Planowane cele wychowawczo – dydaktyczne:

 • uwrażliwienie na innych;
 • doskonalenie umiejętności szukania różnic i podobieństw;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na własny temat;
 • poszerzanie wiedzy na temat dzieci z różnych stron świata;
 • doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie;
 • zaznajomienie dzieci ich prawami;
 • kształtowanie poczucia własnej wartości;
 • zaznajomienie dzieci ze sposobami obchodzenia Dnia Dziecka w innych krajach;
 • doskonalenie umiejętności czytania dat i piktogramów;
 • utrwalenie kolejności miesięcy oraz pór roku;
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
 • poszerzanie informacji na temat burzy i bezpiecznych zachowań w jej trakcie;
 • poszerzanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych (tęcza);
 • doskonalenie umiejętności klasyfikacji;
 • poszerzanie słownika o nazwy letnich kwiatów i doskonalenie umiejętności rozróżniania ich na zdjęciach;
 • poszerzanie słownika o nazwy owadów występujących na łące;
 • doskonalenie słuchu fonemowego;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczb;
 • poszerzanie słownika dzieci o przymiotniki związane z określaniem smaków lodów;
 • doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie i porównywania długości obiektów;
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt i roślin górskich;
 • doskonalenie umiejętności czytania globalnego;
 • doskonalenie kreatywnego myślenia;
 • poszerzanie informacji na temat bezpiecznego sposobu spędzania wakacji.

WAŻNE DATY:

 • 3 – 7.06. – Tydzień Dziecka
 • 18.06. – Festyn rodzinny, zakończenie roku szkolnego

Konsultacje z rodzicami odbędą się 12.06.2019 w godz. 15.00-15.30.

Nauczyciele gr. V

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.