Grupa V – Happy Misie

                                                                         

ZADANIA WYCHOWAWCZO-KSZTAŁCĄCE DLA GRUPY V
CZERWIEC 2018 r.

Kochani Rodzice!

W czerwcu nasza praca edukacyjno-wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

 • Tydzień dziecka
 • Świat owadów
 • Uroki lata
 • Wakacje tuż-tuż

Planowane osiągnięcia dziecka:

 • współdziała z innymi dziećmi
 • odtwarza prezentowane ruchy
 • zna i rozumie swoje prawa i obowiązki
 • szanuje odrębność innych
 • uczestniczy w zabawach ruchowych
 • wie, czym charakteryzują się owady
 • przelicza elementy w zbiorach
 • określa kierunki w przestrzeni
 • wie, jak rozwija się motyl
 • słucha uważnie opowiadania i wypowiada się na jego temat
 • stosuje liczebniki porządkowe
 • wie, co to jest liczba dwucyfrowa
 • wymienia cechy letniej pogody
 • zna zasady zachowania się podczas burzy
 • zauważa i nazywa cechę, którą różnią się przedmioty
 • rozumie zjawisko tęczy
 • wyraża się za pomocą prac plastyczno-technicznych
 • zna literę drukowaną G (dzieci starsze)
 • dokonuje analizy i syntezy głoskowej wyrazów (dzieci starsze)
 • wie, w jaki sposób czytają ludzie niewidomi
 • zna zasady bezpieczeństwa na drodze
 • wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych

WAŻNE DATY: 

 • 4.06 – 8.06. – Tydzień Dziecka
 • 13. 06 – Wycieczka do Kniewa
 • 21. 06. – Festyn rodzinny, zakończenie roku szkolnego

Konsultacje z rodzicami odbędą się w dniu: 12 czerwca w godz. 16.00-16.30.                                

Nauczyciele gr. V

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.