Grupa V – Happy Misie

                                                                         

ZADANIA WYCHOWAWCZO-KSZTAŁCĄCE DLA GRUPY V
PAŹDZIERNIK 2018 r.

Kochani Rodzice!

W październiku nasza praca edukacyjno-wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

 • Dary jesieni
 • Dbamy o zdrowie
 • Jesienią w parku i w lesie
 • Zabawy na jesienne wieczory
 • Jesienna pogoda

Planowane cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw;
 • odczytywanie globalnie nazw warzyw i owoców;
 • rozróżnianie, nazywanie i klasyfikowanie owoców rosnących w Polsce;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew i krzewów owocowych;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania grzybów jadalnych i trujących;
 • kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań;
 • porównywanie liczebności zbiorów;
 • poznanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw;
 • zapoznanie dzieci z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej;
 • doskonalenie koordynacji ruchowej;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby;
 • wprowadzenie różnych aspektów liczby 2;
 • zapoznanie z różnymi specjalizacjami lekarskimi;
 • wprowadzenie litery I, i oraz E, e;
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej;
 • poszerzenie wiedzy na temat zwierząt leśnych;
 • dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie;
 • poznanie drzew, owoców i liści najpopularniejszych polskich drzew;
 • doskonalenie umiejętności porównywania oraz klasyfikacji;
 • poszerzanie wiadomości dzieci na temat cyklu rozwoju roślin;
 • rozbudzanie zainteresowań muzyką, zapoznanie z twórczością i postacią Fryderyka Chopina;
 • rozwijanie ekspresji twórczej w pracach plastycznych;

WAŻNE DATY:

 • 10.2018 – Dzień Edukacji Narodowej – Pasowanie na przedszkolaka dzieci nowoprzyjętych w obecności rodziców o godz. 15.00

Konsultacje z rodzicami odbędą się w dniu 10.10.2018 w godz. 16.00-16.30.

Nauczyciele gr. V

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.