Grupa V – Happy Misie

                                                                         

ZADANIA WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE DLA GRUPY V
STYCZEŃ 2020 r.

Właśnie powitaliśmy Nowy Rok 2020. Z tej okazji składamy Wam życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń. Mamy już kalendarzową zimę ale ciągle czekamy na śnieg, aby móc cieszyć się  zabawami na śniegu, uprawiać sporty zimowe.

W styczniu nasza praca skupi się  wokół  następujących tematów kompleksowych:

 1. WITAMY NOWY ROK
 2. BALE, BALE W KARNAWALE
 3. ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA
 4. CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ

Przewidywane rezultaty i osiągnięcia dziecka:

 • Zna stałe naturalnie powtarzające się następstwa czasu; zna pojęcia: rok, kalendarz;
 • Nazywa miesiące, zachowując ich kolejność ( dz. starsze); uświadomienie dzieciom następstwa miesięcy;
 • Nazywa dni tygodnia; uświadomienie dzieciom następstwa dni tygodnia;
 • Zna różne rodzaje zegarów oraz ich zastosowanie; bogacenie słownika związanego z czasem;
 • Poznaje tradycje związane z okresem karnawału;
 • Wykonuje improwizacje ruchowe;
 • Umie dostosować ruch ciała do rytmu słyszanej muzyki;
 • Uczestniczy aktywnie w zabawach przy muzyce.
 • Wypowiada się na temat rodziny, nazywa poprawnie jej członków;
 • Odczuwa radość i przyjemność z przygotowywania upominków dla najbliższych osób;
 • Wspólnie organizuje uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka w przedszkolu
 • Właściwie ubiera się stosownie do pogody i rodzaju aktywności;
 • Przestrzega zasad bezpiecznej zabawy na śniegu;
 • Wykonuje proste eksperymenty; zna właściwości lodu;

Ponadto w toku codziennej pracy będziemy:

Systematycznie dokonywać będziemy analizy i syntezy sylabowej i głoskowej prostych wyrazów. Kształtować będziemy sprawność grafomotoryczną podczas rysowania szlaczków litero podobnych. Rozwijać będziemy umiejętność przeliczania, porządkowania zbiorów. Rozwijać będziemy zdolności plastyczne i muzyczne, usprawniać narządy artykulacyjne, rozpoznawać obraz graficzny poznanych liczb i liter.

Konsultacje w miesiącu styczniu odbędą się 17.01 .2020 r. (piątek)

Ważne daty:

 1. 8. 01. 2020 r. ( środa) – Rodzinne kolędowanie ( sala gr. IV godz. 16: 00 – serdecznie zapraszamy)
 2. 14. 01. 2020 r ( środa) – Bal Karnawałowy
 3. 27. 01. 2020 r. – Święto Babci i Dziadka w przedszkolu

Nauczycielki grupy V

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.