Grupa V – Happy Misie

                                                                         

ZADANIA WYCHOWAWCZO –  KSZTAŁCĄCE DLA GRUPY V
GRUDZIEŃ 2018 r.

Kochani Rodzice!

W grudniu nasza praca edukacyjno-wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

 • Grudniowe życzenia
 • Święta za pasem
 • Świąteczne tradycje

Planowane cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat historii Świętego Mikołaja;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia w Polsce;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat sposobów obchodzenia przez dzieci Bożego Narodzenia;
 • zachęcanie do utrzymywania więzi rodzinnych;
 • doskonalenie wiedzy dzieci na temat sposobów spędzania wolnego czasu z bliskimi;
 • kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w trakcie wizyty w gościach;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji spędzania Bożego Narodzenia na świecie;
 • kształtowanie nawyku pomagania innym w pracach domowych;
 • rozwijanie umiejętności czytania globalnego;
 • doskonalenie rozumienia znaków graficznych i symboli;
 • kształtowanie znajomości rozmieszczania elementów na kartce pocztowej;
 • wprowadzenie litery K, k; L, l;
 • doskonalenie umiejętności matematycznych: przeliczanie, porównywanie, klasyfikowanie;
 • wprowadzenie liczby 6, 7;
 • kształtowanie poczucia empatii i troski;
 • doskonalenie umiejętności planowania pracy plastycznej na kartce;
 • wprowadzenie pojęcia matematycznego – długość;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania przedmiotów różnymi zmysłami;
 • doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów trzy-, czteroelementowych;

WAŻNE DATY:

 • 6.12. – Mikołajki
 • 20.12. – Wigilia przedszkolna. (Dzieci obowiązuje strój odświętny).

Życzymy Państwu radosnych, rodzinnych świąt oraz spełnienia marzeń w Nowym Roku. Konsultacje z rodzicami odbędą się w dniu 12.12.2018 w godz. 16.00-16.30.

Nauczyciele gr. V

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.