Grupa V – Happy Misie

                                                                         

ZADANIA WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE DLA GRUPY V
MAJ 2020 r

Drodzy Rodzice!

W maju  nasza praca skupi się  wokół  następujących tematów kompleksowych:

 1. Wiosenne spotkanie na łące;
 2. W krainie muzyki;
 3. Wrażenia i uczucia;
 4. Święto Mamy i Taty;

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody.
 • Uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody.
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dotyczących mieszkańców łąki.
 • Kształtowanie umiejętności wyznaczania wyniku dodawania w zakresie 6 (dzieci młodsze), 10 (dzieci starsze )- dodawanie na konkretach.
 • Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków instrumentów.
 • Wzbogacenie słownictwa o nazwy instrumentów oraz przymiotniki opisujące ich cechy.
 • Wspólne muzykowanie – zwracanie uwagi na znaki dyrygenta.
 • Rozwijanie kreatywności dzieci podczas tworzenia własnych instrumentów muzycznych z różnych przedmiotów.
 • Uświadamianie dzieciom potrzeby przestrzegania norm społecznych podczas uroczystości.
 • Kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych.
 • Budowanie wiedzy dzieci na temat budowy aparatu słuchowego człowieka.
 • Kształtowanie umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć.
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sposób społecznie akceptowalny.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Wyzwalanie kreatywności twórczej.
 • Rozwijanie u dzieci sprawności manualnej.
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami.
 • Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
 • Wdrażanie do wzmacniania więzi między rodzeństwem.
 • Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.
 • Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla mamy i taty.

Nauczycielki gr. V

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.