Grupa V – Happy Misie

                                                                         

ZADANIA WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE DLA GRUPY V
LUTY 2019 r.

Kochani Rodzice!
W lutym nasza praca edukacyjno-wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:
• Baśnie, bajki, legendy
• Bale, bale w karnawale
• W dawnych czasach
• Wynalazki
Planowane cele wychowawczo-dydaktyczne:
• doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wyciągania wniosków;
• ćwiczenie percepcji słuchowej na podstawie rymów;
• rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie baśni;
• odróżnianie elementów prawdopodobnych od nieprawdopodobnych (fikcyjnych od realnych);
• utrwalenie nazw figur geometrycznych;
• wprowadzenie litery B, b; N, n; P, p
• przypomnienie polskich legend i ich bohaterów;
• doskonalenie umiejętności oceny zachowania bohaterów;
• rozwijanie kreatywnego myślenia podczas twórczych zabaw;
• poszerzanie wiedzy dzieci na temat karnawału;
• rozwijanie umiejętności tanecznych;
• doskonalenie motoryki małej oraz koordynacji ręka-oko;
• wprowadzenie liczby 0, 10;
• doskonalenie spostrzegania i porównywania;
• rozwijanie sprawności manualnej w pracach plastycznych;
• rozbudzanie zainteresowania zajęciami badawczymi;
• doskonalenie umiejętności matematycznych: szeregowanie, przeliczanie, porównywanie liczebności;
• poszerzanie wiedzy na temat prehistorii;
• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
• usprawnianie analizy słuchowej;
• rozwijanie umiejętności rozpoznawania przedmiotów za pomocą różnych zmysłów;
• rozwijanie świadomości funkcji komputera i Internetu oraz zagrożeń związanych z korzystaniem z nich;

WAŻNE DATY:
• 10.02.2019 – 93 Urodziny Gdyni
Konsultacje z rodzicami odbędą się w dniu: 13.02.2019 w godz. 16.00-16.30.

Nauczyciele gr. V

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.