Grupa V – Happy Misie

                                                                         

ZADANIA WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE DLA GRUPY V
STYCZEŃ 2021

Nowy rok zawitał wreszcie, stary sobie poszedł.

Co tam rośnie w mrozach stycznia?
Dzień rośnie po trosze!
Wróbelkowi serce rośnie,
że wiosny doczeka,
chociaż jeszcze droga do niej
mroźna i daleka.
Rosną w styczniu zaspy śniegu,
że wóz w nich ugrzęźnie,
a na szybach rosną srebrne
liście i gałęzie.
Więc na inne pory roku
nie patrzy zazdrośnie
mroźny styczeń: bo w nim także
mnóstwo rzeczy rośnie!

Kochani Rodzice!

W styczniu nasza praca edukacyjno-wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

 • Płynie czas
 • Sport to zdrowie
 • Młodsi i starsi
 • Dbam o zdrowie

Planowane cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • zapoznanie z tradycją sylwestrową i noworoczną;
 • utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych;
 • poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy miesięcy i dni tygodnia;
 • zapoznanie z przysłowiami i ich znaczeniem;
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci;
 • wprowadzenie litery Z, z; B, b; N, n; S, s;
 • doskonalenie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów i doświadczeń;
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw;
 • wprowadzenie liczby 6;
 • doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat;
 • wzbudzanie szacunku do osób starszych;
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych – przeliczanie, dzielenie po równo, dzielenie po wyznaczonej liczbie;
 • kształtowanie wrażliwości na potrzeby osób starszych;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw zimowych dyscyplin sportowych;
 • kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;
 • rozumienie racjonalnego sposobu odżywiania się i zdrowego stylu życia;
 • rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej oraz umiejętności zdrowej rywalizacji.

Konsultacje telefoniczne z rodzicami odbędą się 13.01.2021 r. w godz. 12.40-13.40. Proszę o wcześniejsze zgłoszenie (e-mail) chęci udziału w konsultacji.

Dzieci i nauczyciele gr. V

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.