Grupa V – Happy Misie

                                                                         

ZADANIA WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE DLA GRUPY V 
STYCZEŃ 2022

Kochani Rodzice!

W styczniu nasza praca edukacyjno-wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

 • Płynie czas
 • Sport to zdrowie
 • Młodsi i starsi
 • Dbam o zdrowie

Planowane cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • zapoznanie z tradycją sylwestrową i noworoczną;
 • utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych;
 • poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy miesięcy i dni tygodnia;
 • zapoznanie z przysłowiami i ich znaczeniem;
 • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci;
 • wprowadzenie litery Z, z; B, b; N, n; S, s;
 • doskonalenie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów i doświadczeń;
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw;
 • wprowadzenie liczby 6;
 • doskonalenie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat;
 • wzbudzanie szacunku do osób starszych;
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych;
 • kształtowanie wrażliwości na potrzeby osób starszych;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych – przeliczanie, dzielenie po równo, dzielenie po wyznaczonej liczbie;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw zimowych dyscyplin sportowych;
 • kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych;
 • poznawanie symboli igrzysk olimpijskich;
 • rozumienie racjonalnego sposobu odżywiania się i zdrowego stylu życia;
 • rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej oraz umiejętności zdrowej rywalizacji.

Konsultacje telefoniczne z rodzicami odbędą się 5.01.2022 r. w godz. 13.00-14.00. Proszę o wcześniejsze zgłoszenie (e-mail) chęci udziału w konsultacji.

                                                                                                           Dzieci i nauczyciele gr. V

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.