Metoda glottodydaktyki w terapii pedagogicznej

Metoda glottodydaktyki w terapii pedagogicznej

Utrwalanie znajomości liter w zabawach z klockami LOGO,
rozsypankami obrazkowo – sylabowymi oraz w zeszycie do początkowej nauki pisania

Lp.

Rodzaj ćwiczenia

Cel ćwiczenia

Przebieg ćwiczenia

Pomoce

1

Powitanie różnymi częściami
ciała.
Integracja grupy.

Kształtowanie w kierunkach i schemacie ciała.

Wytworzenie atmosfery zabawy.

Dziecko i terapeuta witają się
prawymi rękoma, lewymi stopami,
prawymi łokciami.
 

2

Przypomnienie zasad zabawy
klockami LOGO.
Utrwalenie czterech wariantów
litery, zwrócenie uwagi na
ustawienie liter w pionie
i w poziomie.
Oglądanie klocka z odpowiednią
literą.Ustawienie pionowo, zawsze ,,na zielonej łące”.Manipulowanie klockami.
Klocki LOGO do nauki czytania
i pisania.

3

Układanie imion z klocków LOGO. Utrwalenie liter, czytanie metodą
ślizgania.
Układanie przez dzieci liter.

Rozsunięcie przez dzieci klocków
– analiza, zsunięcie – synteza,
czytanie.

Klocki

4

Układanie napisów według

wzoru.

Utrwalanie i rozpoznawanie liter. Czytanie napisów: dom, osa,
traktor, samochód.
Klocki, rozsypanki obrazkowo –
wyrazowe i głoskowe.

5

Zabawa ruchowa. Ćwiczenia ortofoniczne
usprawniające artykulatory.
Ćwiczenia buzi i języka. Zeszyt pracy.

6

Praca z rozsypankami
obrazkowo – sylabowymi,
głoskowymi.
Ćwiczenia spostrzegawczości
wzrokowej.
Składanie rozsypanek, czytanie metodą ślizgania. Alfabet obrazkowy.

7

Praca w zeszycie do
początkowej nauki pisania.
Usprawnianie koordynacji
wzrokowo – ruchowej.Utrwalanie kształtu pisanych liter.
Wodzenie palcem po śladzie, wodzenie ołówkiem.

Samodzielne pisanie.

 

8

Zabawa podsumowująca zajęcie. Rozpoznawanie liter w nagłosie
wyrazów.Utrwalanie wzrokowe i słuchowe
liter.
Głośne nazywanie liter.Zabawa ,,Na jaką głoskę
zaczyna się słowo..?.’’
 

mgr Ewa Trzeszan
pedagog edukacji wczesnoszkolnej
neurologopeda
terapeuta pedagogiczny