Podziękowanie

Drodzy Rodzice!

Przyjmijcie ogromne słowa podziękowania za wielką pomoc i życzliwość okazaną uchodźcom napływającym z Ukrainy pozostającej w stanie wojny…

Przyniesione przez Was dary zostały przekazane do Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy 3 Maja 27-31.

Dziękujemy!