Deklaracja o kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Rodzice,

Poniżej znajduje się link druku Deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2022/2023.

Rodzice, którzy nie otrzymali druku w przedszkolu, proszę o jego wypełnienie i przekazanie w nieprzekraczalnym terminie do 14 marca 2022 roku w wersji papierowej bądź elektronicznej na adres: p22@przedszkole22.com.pl

Proszę o wypełnienie deklaracji również, gdy dziecko nie będzie kontynuowało edukacji w naszej placówce, wówczas wystarczy wypisać imię i nazwisko dziecka, pesel dziecka i wpisanie przed wyrazem „Deklaruję” wyrazu „NIE”.

Wypełnienie Deklaracji jest niezbędne do ustalenia wolnych miejsc w przedszkolu na kolejny rok szkolny podczas rekrutacji rozpoczynającej się od 21 marca 2022 roku.

Dyrektor Przedszkola Joanna Walaszkowska