Przyjmowanie wniosków

Szanowni Rodzice,

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024-2025

należy pobrać ze strony www.gdynia.pl/rekrutacja2024, wypełnić i wydrukować.

Wydrukowane wnioski należy dostarczyć osobiście do kancelarii przedszkola.

od 11 do 22 marca 2024 r.

11 i 18 marca (poniedziałek) – od 7:30 do 9:30; od 15:30 do 16:30.

12 i 19 marca (wtorek) – od 14:00 do 15:00;

13 i 20 marca (środa)– od 7:00 do 10:00;

15 i 22 marca (piątek) – od 7:00 do 10:00; od 15:00 do 16:00.

14 i 21 marca (czwartek) wniosków nie przyjmuje się.