W trosce o zdrowie wszystkich dzieci

Nie pozwól na rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych w szkole/placówce opiekuńczej twojego dziecka

Szkoły i placówki opiekuńcze mogą być miejscem rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. W żłobkach, przedszkolach, punktach opieki dzieci spędzają ze sobą dużo czasu, a to ułatwia przenoszenie się drobnoustrojów chorobotwórczych poprzez kaszel, kichanie, dotykanie wspólnych powierzchni i bezpośredni kontakt.

Niektóre choroby zakaźne, są wysoce zaraźliwe, dlatego też zalecane jest szczepienie dzieci zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych.

W trosce o zdrowie wszystkich dzieci apelujemy o odpowiedzialność rodziców i opiekunów.

Co możesz zrobić, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych w placówce opiekuńczej/szkole:

  • nie przyprowadzaj do placówki opiekuńczej / szkoły dziecka z objawami chorobowymi (np. gorączką, wysypką, przeziębieniem, kaszlem itp.)
  • naucz dziecko kaszlu i kichania w chusteczkę lub w zgięcie łokcia (nie w dłoń)
  • naucz dziecko, jak skutecznie myć ręce mydłem i wodą
  • naucz dziecko, jak ważne jest częste mycie rąk
  • szczep dziecko przeciwko chorobom zakaźnym zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych

Wdrażanie tych prostych zasad może znacząco zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych w szkołach i placówkach opiekuńczych oraz zapewnić dzieciom bezpieczne i zdrowe środowisko.

Pamiętaj!

Zdrowie dzieci jest najważniejsze!

Nie narażaj na zachorowanie swojego dziecka i jego rówieśników.

Jeśli masz wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, skontaktuj się z lekarzem.

Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/psse-gdynia/nie-pozwol-na-rozprzestrzenianie-sie-chorob-zakaznych-w-szkoleplacowce-opiekunczej-twojego-dziecka

http://C:\Users\Downloads\Komunikat_GIS_w_sprawie_Programu_Szczepień_Ochronnych_na_rok_2024.pdf

https://www.who.int/campaigns/world-immunization-week/2024

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gdyni