Rekrutacja uzupełniająca i składanie wniosków

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK SZKOLNY 2024 / 2025
do prowadzonych przez samorząd Gdyni
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych


rozpocznie zgodnie z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, ustalonymi w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 7252/24/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2024 r.

24 maja 2024 r. o godz. 12.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja2024  wykazu wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,

27 maja od godz. 12.00 do 3 czerwca 2024 r. do godz. 16.00 –  składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

10 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych,

do 13 czerwca 2024 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu /szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,

17 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych,

29 sierpnia 2024 r. o godz. 12.00 – opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024-2025 należy pobrać ze strony www.gdynia.pl/rekrutacja2024, wypełnić i wydrukować.

Wydrukowane wnioski należy dostarczyć osobiście do kancelarii przedszkola.

od 27 maja do 3 czerwca 2024 r.

27 maja (poniedziałek) – od 15:30 do 16:30;

28 maja (wtorek) – od 8:00 do 10:00;

29 maja (środa)– od 13:00 do 16:30.

31 maja (piątek) – od 7:30 do 12:00;

3 czerwca (poniedziałek) – od 7:30 do 10:00; od 15:00 do 16:00.