Grupa II – Miłe Misie

 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE GR. II
STYCZEŃ 2019

Drodzy Rodzice!

W miesiącu styczniu nasza praca edukacyjno – wychowawcza skupi się wokół następujących tematów:

 1. Witamy Nowy Rok.
 2. Co można robić zimą?
 3. Kim będę, gdy dorosnę?
 4. Święto Babci i Dziadka
 5. Zimowe mistrzostwa sportowe!

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Doskonalenie umiejętności ustalania położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby.
 • Utrwalenie nazw pór roku oraz ich charakterystycznych cech.
 • Rozbudzanie zainteresowania dzieci zmianami zachodzącymi w przyrodzie.
 • Doskonalenie umiejętności manualnych (cięcie papieru, mocowanie).
 • Poszerzenie słownika dzieci o nazwy miesięcy.
 • Zapoznanie dzieci z zasadami układania rytmu.
 • Rozwijanie umiejętności nazywania dni tygodnia.
 • Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji.
 • Zapoznanie dzieci ze zjawiskami atmosferycznymi charakterystycznymi dla zimy: mróz, śnieg, lód.
 • Rozwijanie u dzieci umiejętności analizy i syntezy głoskowej.
 • Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.
 • Rozwijanie u dzieci sprawności manualnej.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat babci i dziadka.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw.
 • Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji.
 • Kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w parach.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego obserwowania otoczenia, nazywania jego elementów, porównywania ich z tym, co znajduje się bliżej i dalej.

Ważne daty:

09.01.2019 – Rodzinne kolędowanie w przedszkolu
14.01.2019 – Bal karnawałowy godzina 9:00
24 .01.2019 – Dzień Babci i Dziadka

Konsultacje odbędą się 15.01.2019 (czwartek) w godzinach 16:00 – 16:30

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.