Grupa II – Miłe Misie

 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE DLA GRUPY II
MARZEC 2019 r.

Drodzy Rodzice!

W marcu  nasza praca skupi się  wokół  następujących tematów kompleksowych:

 1. W MARCU JAK W GARNCU ;
 2. PORZĄDKI W OGRODZIE;
 3. WITAJ WIOSNO!;
 4. ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU.

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.
 • Uświadamianie dzieciom potrzeby odpoczynku.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Doskonalenie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.
 • Kształtowanie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji.
 • Rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody.
 • Budowanie wiedzy dzieci na temat obiegu wody w przyrodzie.
 • Kształcenie umiejętności wnioskowania.
 • Utrwalenie wiedzy dzieci na temat charakterystycznych zmian zachodzących w przyrodzie na wiosnę.
 • Zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami.
 • Zapoznanie dzieci z etapami sadzenia roślin; rozwijanie postawy proekologicznej.
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dotyczących ptaków.
 • Rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.
 • Kształtowanie umiejętności wyznaczania wyniku dodawania w zakresie 6 (dodawanie na konkretach).
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa o określenia charakteryzujące wiosnę.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów (pary podobne, pary funkcyjne).
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania popularnych gatunków ptaków występujących w Polsce.
 • Rozpoznawanie za pomocą zmysłu smaku wybranych owoców i warzyw.
 • Wzbogacanie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych – topienie Marzanny.
 • Budowanie wiedzy dzieci na temat pracy rolnika.
 • Rozwijanie procesów spostrzegania, poprzez dostrzegania podobieństw i różnic w krajobrazie wsi i miasta.
 • Poszerzenie wiedzy dzieci na temat zwierząt hodowanych w gospodarstwie.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.
 • Rozwijanie aparatu mowy dzieci poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.
 • Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: kaczka, indyk, koza, pies, kot.
 • Budowanie wiedzy dzieci na temat produktów spożywczych pochodzących od różnych zwierząt gospodarskich.
 • Kształtowanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej.

Konsultacje w miesiącu marcu odbędą się 13 marca 2019r. od godz.16:00 – 16:30

Ważne daty:

08.03.2019 r. – Dzień kobiet
20.03.2019 r. – Powitanie wiosny/ zwierzęta na farmie

Nauczycielki gr. II

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.