Grupa II – Miłe Misie

 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO – KSZTAŁCĄCE DLA GRUPY II
MAJ 2019r

Mamy już maj. Coraz więcej czasu będziemy przebywać na świeżym powietrzu, bawiąc się i biorąc udział w różnych grach i zabawach. Nabędziemy przekonania o konieczności prowadzenia zdrowego
 i aktywnego stylu życia.  Miesiąc maj nieodłącznie wiąże się z świętem – Dniem Mamy i Taty. Przygotujemy dla naszych kochanych Rodziców wspaniałą uroczystość, która odbędzie się 30 maja.

W marcu  nasza praca skupi się  wokół  następujących tematów kompleksowych:

 1. Jesteśmy Polakami;
 2. Wiosenne spotkanie na łące;
 3. W krainie muzyki;
 4. Wrażenia i uczucia;
 5. Święto Mamy i Taty;
 • Rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”.
 • Kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków instrumentów.
 • Wzbogacenie słownictwa o nazwy instrumentów oraz przymiotniki opisujące ich cechy.
 • Wspólne muzykowanie – zwracanie uwagi na znaki nauczyciela – dyrygenta.
 • Rozwijanie kreatywności dzieci podczas tworzenia własnych instrumentów muzycznych z codziennych przedmiotów.
 • Uświadamianie dzieciom potrzeby przestrzegania norm społecznych podczas uroczystości.
 • Kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych.
 • Budowanie wiedzy dzieci na temat budowy aparatu słuchowego człowieka.
 • Kształtowanie umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć.
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sposób społecznie akceptowalny.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Wdrażanie do umiejętności niwelowania strachu przed ciemnością.
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze strachem.
 • Wdrażanie do umiejętności niwelowania strachu przed ciemnością.
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze strachem.
 • Wyzwalanie kreatywności twórczej.
 • Rozwijanie u dzieci sprawności manualnej.
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami.
 • Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
 • Wdrażanie do wzmacniania więzi między rodzeństwem.
 • Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.
 • Kształtowanie umiejętności wcielania się w role.
 • Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla mamy i taty.

Konsultacje w miesiącu kwietniu odbędą się 16 maja 2019r. od godz.16:00 – 16:30

Nauczycielki gr. II

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.