Kinezjologia Edukacyjna – co to takiego?

Kinezjologia Edukacyjna, której twórcą jest dr Paul Dennison to prosta i skuteczna metoda naturalnego rozwoju. Jest procesem poprawiania zdolności uczenia się poprzez naturalne ćwiczenia ruchowe zawarte w „Gimnastyce mózgu®”. To metoda polecana osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami mowy, deficytami uwagi, nadpobudliwymi ruchowo.

Dr Paul Dennison opracował swą metodę ponad trzydzieści lat temu. Sam będąc dyslektykiem poszukiwał związków między rozwojem fizycznym, sprawnością ruchową, a rozwojem mowy oraz zdolności czytania i pisania. Wynikiem tych badań stało się opracowanie prostych ćwiczeń fizycznych poprawiających konkretne sprawności umysłowe. Największą zaletą metody Dennisona jest jej prostota, jej łatwość, dostępność i użyteczność.

Zapraszam do zapoznania się z zamieszczoną niżej prezentacją.

Katarzyna Rutka

Kinezjologia Edukacyjna